Va rugam sa asteptati...

Esti aici: Home » Concursuri

Concursuri

Anunt concurs post contractual – muncitor calificat, treapta profesionala I, (conducator auto microbuz scolar) in cadrul formatiei Salubrizare – Parc Auto
Anunt rezultat selectie dosar de inscriere la examenul de promovare in treapta profesionala II, organizat in perioada 12.12.2017 – 14.12.2017
Centralizator nominal al rezultatului concursului sustinut in 27.12.2017 pentru ocuparea postului vacant de inspector, clasa I – SPCLEP
Anunt privind rezultatul la proba scirsa a conursului, sustinuta in data de 27.12.2017 pentru ocuparea psotului vacant de inspector, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul SPCLEP
Anunt privind rezultatul la proba interviu a concursului sustinuta in data de 29.12.2017 pentru ocuparea postului vacant de inspector clasa I, gradul profesional debutant din cadrul SPCLEP
Anunt rezultata proba interviu la concurs pentru ocuparea postului de inspector debutant, Compartiment Cadastru patrimoniu
Anunt rezultat proba scrisa a concursului pentru ocuparea functiei de inspector debutant, compartiment Cadastru patrimoniu
Rezultat selectie dosare de inscriere la concursul organizat in perioada 20.12.2017 – 22.12.2017 pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului Cadstru – Patrimoniu
Anunt proba practica promovare Hrezdac Ioan
Anunt concurs de promovare – muncitor calificat
Anunt concurs inspector debutant - SPCLEP
Anunt punctaj obtinut la proba interviu ocupare post inspector Compartiment Gradina Botanica
Anunt punctaj obtinut la proba scrisa ocupare post inspector Compartiment Gradina Botanica
Anunt concurs inspector debutant Compartiment cadastru – patrimoniu
Rezultatul selectiei dosarului de inscriere la concursul organizat in perioada 22.11.2017 proba scrisa si 24.11.2014 interviu pentru ocuparea pe perioada determinata a urmatorului post contractual de executie vacant – inspector de specialitate, debutant (inginer horticultor), compartiment Administrativ,Botanic – Gradina si Sera.
Anunt concurs inspector asistent Contabilitate si Buget
Examen de promovare in grad profesional pentru functionarul public care indeplineste conditiile de promovare.
Anunt concurs angajare  - inspector, clasa I, grad profesional superior – compartiment executare silita si urmarire contract de vanzare – cumparare
Anunt concurs angajare inspector asistent – buget si contabilitate – 04.09.2017
Proces verbal privind selectia dosarelor de inscriere – concurs 16.08.2017-18.08.2017
Anunt rezultat selectie dosar de inscriere – concurs 16.08.2017-18.08.2017
Anunt concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi: contabil si inspector debutant.
Rezultat selectie dosare – concurs organizat in perioada 12.06.2017 – 14.06.2017
Rezultat concurs pentru promovarea in grad profesional – examen in perioada 09.05.2017 – 11.05.2017
Rezultat selectie dosare pentru promovarea in grad profesional – examen in perioada 09.05.2017 – 11.05.2017
ANUNT Privind rezultatele la proba scrisa a concursului, sustinuta in data de 25.04.2017
.
CENTRALIZATOR NOMINAL al rezultatului examenului sustinut in perioada 24.04.2017-26.04.2017 pentru promovarea in grad a personalului contractual

Rezultat selectie concurs pentru ocuparea functiei publice de inspector debutant – compartiment taxe si impozite si agenti economici

Rezultat selectie dosare pentru inscrierea la examenul de promovare in functia de inspector de specialitate grad I – compartiment publicitate

Rezultat concurs pentru ocuparea postului de inspector – compartiment Urbanism

Concurs de promovare pentru functia de inspector de specialitate, gradul I, in cadrul compartimentului de publicitate

Centralizator al rezultatului concursului de angajare pe perioada nedeterminata a functiilor vacante din cadrul Compartimentului de Promovare si Marketing: inspector de specialitate, debutant si referent

Concurs pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a urmatoarelor posturi contractuale: mecanic utilaj, mecanic intretinere, sef formatie muncitori, instalator/constructii, muncitor necalificat, paznici

Concurs pentru ocuparea functiei publice de inspector debutant – compartiment taxe si impozite si agenti economici - data concursului 25.04.2017

Rezultat selectie dosare concurs de angajare pe perioada nedeterminata a functiilor vacante din cadrul Compartimentului de Promovare si Marketing: inspector de specialitate, debutant si referent

Concurs de angajare pe perioada nedeterminata a functiilor vacante din cadrul Compartimentului de Promovare si Marketing: inspector de specialitate, debutant si referent

Concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta – inspector clasa I – grad profesional debutant

Concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a functiei contractuale de conducere – administrator public – data limita depunere dosar 15.03.2017, ora 16.30

Centralizator nominal al rezultatului concursului pentru ocuparea functiei contractuale de executie: ingrijitor

Rezultat selectie dosare inscriere – concurs angajare politist local - perioada concurs 17.11.2016-21.11.2016

Rezultat selectie dosare inscriere – concurs administrator asociatie de proprietari

Anunt concurs angajare femeie de servici

Anunt privind rezultatele la proba practica – concurs din data de 26.10.2016

Concurs angajare inspector, clasa I, gradul profesional principal – compartimcnt Contabilitate si Bugel. Inscrierile sc fac la sediul Primarici in termen de 20 zile de la aparitia anuntuiui in Monitorul Oficial, partea a Ill-a, respectiv, 27.10.2016-15.11.2016.

Concurs ocupare post muncitor necalificat si ingrijitor – data limita depunere dosar 02.11.2016

Concurs angajare politist local – clasa III, grad profesional – asistent – data limita depunere dosar 06.11.2016

Anunt concurs – 1 post muncitor necalificat trapta profesionala 1 – Compartiment Reparatii si Intretinere – data limita depunere dosar 18.10.2016

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat in perioada 12.09.2016 – 14.09.2016

Concurs angajare muncitor necalificat – data limita depunere dosar 02.09.2016

Centralizator interviu sofer

Rezultate proba practica – concurs angajare conducator auto si muncitor necalificat

Anunt – concurs promovare grad profesional

Centralizator nominal concurs 27.07.2016 – promovare profesionala

Rezultat selectie dosare concurs promovare – 25.07.2016

ANUNȚ – Concurs de promovare

Centralizator nominal – rezultat concurs gradina botanica.

Anunt privind rezultatul obtinut la proba scrisa – concurs angajare

Anunt concurs angajare compartiment Achizitii Publice, Buget si Contabilitate, Politie Locala – termen depunere dosar 12.01.2015;

Anunt – rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat in perioada 29.12.2015

Anunt selectie dosare de inscriere la concursul organizat in perioada 29.12.2015

Anunt concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii public (data limita depunere dosar – 16.12.2015):

– inspector de specialitate – biolog
- inspector de specialitate – inginer horticol
- muncitor calificat – mecanic utilaj
- muncitor calificat – electrician
- muncitor necalificat – reparatii si intretinere

Rezultatul selectiei de inscriere la concursul organizat in perioada 16.09.2015-18.09.2015 – sef formatie muncitori

Concurs pentru ocuparea a doua functii publice:
- inspector, clasa I, debutant – compartiment Publicitate, Relatii cu Publicul si Arhiva;
- inspector, clasa I, debutant – compartiment Achizitii Publice.

Concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de conducere, de sef formatie muncitori gradul II, din cadrul Serviciului Public de Gospodarie Comunala, formatia Salubrizare-Parc Auto. Data limita depunere dosar 08.09.2015, ora 16:00.

Concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a a doua functii contractuale de executie din cadrul Formatiei Salubrizare – Parc Auto (muncitor calificat, treapta profesionala III (mecanic utilaj si muncitor necalificat, treapta profesionala I).

Rectificare anunt concurs pentru ocuparea a doua functii publice de politist local, clasa III, gradul profesional principal din cadrul Serviciului Politie Locala.

Concurs pentru ocuparea a doua functii publice de politist local, clasa III, gradul profesional principal din cadrul Serviciului Politie Locala.

Concurs de promovare in gradul profesional superior pentru functionarul din cadrul compartimentului Registrul Agricol.

Concurs de promovare in gradul profesional superior pentru functionarul din cadrul compartimentului Executare Silita si Urmarire Contracte de Vanzare – Cumparare.

Anunt angajare – compartiment Publicitate, Relatii cu Publicul si Arhiva; compartiment Implementare Proiecte Finantate din Fonduri Externe Nerambursabile.

Anunt concurs de promovare in gradul profesional superior pentru functionarii publici din cadrul Serviciului Financiar – Economic care indeplinesc conditiile de promovare in grad.

Anunt concurs de promovare in gradul profesional principal pentru politistii locali din cadrul Serviciului Politie Locala care indeplinesc conditiile de promovare in grad.

Anunt concurs de promovare in gradul profesional principal pentru functionarii publici din cadrul Serviciului Financiar – Economic care indeplinesc conditiile de promovare in grad.

Anunt concurs de promovare in gradul profesional principal pentru functionarii publici din cadrul compartimentului Taxe si Impozite si Agenti Economici si din cadrul compartimentului de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara care indeplinesc promovarea in grad – 23.12.2013.

Anunt concurs de promovare in gradul profesional superior pentru functionarii publici din cadrul compartimentului Taxe si Impozite si Agenti Economici si din cadrul compartimentului proiecte, programe, care indeplinesc promovarea in grad – 29.01.2014.

Anunt concurs de promovare in gradul profesional superior pentru functionarii publici din cadrul compartimentului proiecte, programe, care indeplinesc promovarea in grad – 29.01.2014.

Anunt concurs de promovare in gradul profesional superior pentru functionarii publici din cadrul compartimentului Amenajarea teritoriului, patrimoniu si cadastru care indeplinesc promovarea in grad – 31.01.2014, ora 13:00.

Anunt concurs de promovare in gradul profesional superior pentru functionarii publici din cadrul compartimentului juridic care indeplinesc promovarea in grad – 29.01.2014, ora 11:00.

Anunt concurs de promovare in gradul profesional superior pentru functionarii publici din cadrul compartimentului Amenajarea teritoriului, patrimoniu si cadastru care indeplinesc promovarea in grad – 17.02.2014, ora 13:00.

Anunt concurs de promovare in gradul profesional superior pentru functionarii publici din cadrul compartimentului proiecte, programe, care indeplinesc promovarea in grad – 13.02.2014, ora 11:00.

Anunt concurs de promovare in gradul profesional superior pentru functionarii publici din cadrul compartimentului juridic care indeplinesc promovarea in grad – 13.02.2014, ora 11:00.

Anunt concurs angajare pentru postul de muncitor necalificat, treapta profesionala I (manipulant masina gunoi menajer, maturat stradal) in cadrul Formatiei Salubrizare – Parc Auto.

Anunt concurs angajare pentru 2 posturi de muncitor necalificat, treapta profesionala I (manipulant masina gunoi menajer, maturat stradal) in cadrul Formatiei Salubrizare – Parc Auto.

Anunt concurs angajare pentru un post contractual vacant, inspector de specialitate, gradul II, Compartiment Proiecte Finantate din Fonduri Externe Nerambursabile – perioada determinata.

Concurs de promovare pentru functia publica de conducere vacanta de sef  serviciu in cadrul Serviciului Politie Locala.

Concurs de promovare in gradul profesional principal pentru functionarii publici din cadrul compartimentului Achizitii Publice.

Concurs de promovare in functia contractuala de muncitor calificat, treapta III (mecanic utilaj), formatia Salubrizare-Parc Auto.

Concurs de promovare in gradul profesional principal pentru functionarul public din cadrul compartimentului Situatii de Urgenta care indeplineste conditiile de promovare in grad.

Concurs de promovare in gradul profesional superior pentru functionarul public din cadrul compartimentului Contabilitate si Buget care indeplineste conditiile de promovare in grad.

Concurs de promovare in gradul profesional superior pentru functionarul public din cadrul compartimentului Executare silita si urmarire contracte de vanzare cumparare.

Concurs de promovare in gradul profesional principal pentru functionarul public din cadrul compartimentului Publicitate, Relatii cu publicul si Arhiva.

© 2011 Primaria Techirghiol · Stiri · Designed by INDRA SISTEMAS S.A. · Powered by INDRA SISTEMAS S.A.