Proiecte finantate din taxe si impozite locale

1. Construire Parcare Auto Pavilion Băi Reci

Obiectivul acestui proiect a fost de a moderniza și suplimenta locurile de parcare aferente zonei băi reci. Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear și a activităților recreative în stațiunea balneară Techirghiol. Asigurarea condițiilor de deplasare pentru locuitorii orașului. Îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populația din zonă, atât ca urmare a creșterii competitivității economice regionale, cât și prin asigurarea mobilității și accesului la servicii.

2.  Furnizarea, amplasarea și montarea a 6 stații de călători

Având în vedere dezvoltarea orașului și stațiunii Techirghiol ca loc de tratament, relaxare și vacanță, prin numărul mare de cazări, baze de tratament care s-au construit și care urmează a se construi, dezvoltarea orașului și a numărului mare de locuitori care călătoresc relevă necesitatea acestor stații de călători stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile de siguranţă, ferind călătorii de condițiile atmosferice neplăcute.

3.   Construcții Modulare Prefabricate cu destinația de Club pentu Pensionari și Grup Sanitar în Orașului Techirghiol

Având în vedere dezvoltarea stațiunii Techirghiol ca loc de tratament, relaxare și vacanță, crearea unui spațiu special pentru pensionari constituie un obiectiv deosebit de important pentru Orașul Techirghiol. Acest spațiu va pune la dispoziția pensionarilor un mijloc adecvat de socializare și petrecere a timpului liber în condiții de egalitate.

4.  Ansambluri de Joacă pentru Copii cu Grupe de Vârste cuprinse între 3-5 ani și 7-12 ani, Oraș Techirghiol

Având în vedere dezvoltarea stațiunii Techirghiol ca loc de tratament, relaxare, vacanță și datorită evoluției demografice a orașului, a crescut numărul copiilor. Pentru leguitor, aceste ansambluri de joacă constituie un obiectiv deosebit de important pentru cetățenii orașului Techirghiol în concordanță cu prevederile Convenției cu privire la drepturile copilului – adoptată de Adunarea Generală a ONU la 20 noiembrie 1989 și ratificată de Parlamentul României prin legea nr. 18 / 1990 care statuează, confirmă și garantează dreptul fiecărui copil la odihnă și la vacanță, la a practica activități recreative prorpriei vârste.

Ansamblurile de joacă ce includ echipamente de joacă și suprafețe de protecție ale spațiilor de joacă sunt echipamente pentru agrement concepute pentru a putea fi utilizate de copii și destinate folosirii pe un spațiu colectiv de joacă, temporar sau permanent. Ansamblurile de joacă pentru copii trebuie să satisfacă cerințele psiho-motorii ale copiilor cu vârste cuprinse între 3 – 5 ani și 7 – 12 ani. Structura de rezistență a echipamentelor componente trebuie să permită accesul mai multor copii simultan și să nu existe zone de gâtuire sau colțuri ascuțite, care pun în pericol securitatea și integritatea corporală a copiilor, să reziste condițiilor de solicitare cele mai defavorabile.

Primăria Orașului Techirghiol a amplasat și instalat trei ansambluri de joacă pentru copii cu vârste cuprinse între 3-5 ani și 7-12 ani ce vor fi amplasate în interiorul incintei Grădinițelor Nr. 1 Pinochio și Nr.2 din Orașul Techirghiol

5. “Reabilitare și modernizare zona centrală Parc Nufărul și Parc Monument„ în Orașul Techirghiol, jud. Constanța;

Obiectivele specifice ale proiectului :

Îmbunătățirea cadrului de viață, a peisajului, prin realizarea unei amenajări de spațiu public pentru locuitori, îmbogățirea biodiversității, valorizarea și sensibilizarea populației asupra patrimoniului ;

Valorificarea patriomoniului cultural, istoric prin punerea în valoare a monumentului și a zonei dimprejurul acestuia.

Creșterea dinamismului economic și turistic prin crearea unor centre de interes, motor pentru organizarea unor activități legate de turism, divertisment, cultură, creșterea atractivității zonei centrale și a fluxului turistic.

6. Reparațiile privind împrejmuirile existente de la Grădinițele nr. 1, Pinocchio și Grădinița Nr. 2 situate în Oraș Techirghiol ; județ Constanța

Împrejmuirile existente nu au mai fost reabilitate sau reparate niciodată. Condițiile atmosferice nefavorabile și vandalismul au dus la degradarea gardurilor punând în pericol siguranța copiilor și tuturor celor ce folosesc incita grădinițelor.

În urma studiului efectuat la fața locului s-a constatat situația reală existentă pe teren și s-au elaborat ipotezele de bază pentru selectarea soluțiilor tehnice posibile, adoptabile cu cele mai mici eforturi materiale și financiare, corelate cu posibilitățile efective de realizare, pentru a obține cele mai eficiente rezultate tehnico-economice,în vederea asigurării condițiilor de confort și siguranță pentru toți utilizatorii, preșcolari, părinți, educatori și învățători, la nivelul cerințelor normelor specifice actuale.

7. Construire Corp Nou Sediu Primărie – P+1

Având în vedere că vechiul sediu nu mai corespundea normelor actuale de siguranță, s-a luat decizia pentru construirea unui nou sediu, prin extindere cu un corp nou. Acesta va respecta toate normele în vigoare și va oferi siguranță cetățenilor și angajațiolor primăriei.

8. “Modernizare Străzi în Orașul Techirghiol – prin refacerea îmbrăcăminții asfaltice”

a) Strada Alexandru Ioan Cuza – Tronson între Str. Muncii și Cimitirul Ortodox – lungime 127 m

b) Strada Gheorghe Asachi – Tronson între str. Dr. Victor Climescu și Enăchiță Văcărescu – lungime 242 m

9. “Modernizarea Sistemului de Iluminat Public în Orașul Techirghiol”

Obiectivele acestui proiect :

a)      Modernizarea, extinderea, gestionarea modernă, optimizarea consumurilor energetice și eficientizarea SIP (Sistem de Iluminat Public) ;

b)      Întreținerea și menținerea (asigurarea permanenței funcționări) a echipamentelor SIP și implementarea unui management modern de organizare și funcționare a SIP din orașul Techirghiol ;

c)      Gestionarea și optimizarea consumului de energie electrică aferentă iluminatului public ;

© 2019 Primaria Techirghiol · Stiri · Designed by INDRA SISTEMAS S.A. · Powered by INDRA SISTEMAS S.A.