Taxe şi impozite locale

Protocol de colaborare între U.A.T. Techirghiol – Biroul taxe, Impozite și Executare Silită și Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date

HCL199 din 21 decembrie 2021 privind taxele si impoztele locale pe 2022

HCL 198 din 21 decembrie 2021 privind facilitati la plata

 

HCL nr. 147/17.12.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2021

HCL nr.123/24.06.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020

HCL 18 DIN 15 IAN 2019 PRIVIND INDEXAREA TAXELOR SI IMPOZITELOR LOCALE

HCL 262 DIN 19 DEC 2018 PRIVIND TAXELE SI IMPOZITELE LOCALE

HCL 285  privind impozitele si taxele aferente anului 2018
– anexa 1 – 5
– anexa 6 -11

Hotarare zonare fiscala

Hotarare impozite si taxe locale aplicabile pentru anul 2017 – HCL 161/20.12.2016

Hotarare impozite si taxe locale aplicabile pentru anul 2016 – modificare in baza HCL 35/29.03.2016

HCL 171/21.12.2015

Lista documente justificative necesare pentru acordarea reducerii de impozite pe cladire conform art. 456 al.(4) HCL 227/2015 – 50% reducere pentru activitate turistica

Hotarare impozite si taxe locale aplicabile pentru anul 2015 – 178/15.12.2014

Hotarare impozite si taxe locale 2014 – 177/26.11.2013

Hotarare impozite si taxe locale 2013 – 170/01.12.2012

Hotarare impozite si taxe locale 2012 – 237/22.12.2011

Conturi IBAN functionale Trezorerie Eforie

Beneficiar: Oras Techirghiol

CUI: 4300540

197. RO79TREZ23621050250XXXXX – Impozit pe profit de la agentii economici

204. RO59TREZ2362107020101XXX – Impozit cladiri de la persoane fizice

205. RO09TREZ2362107020102XXX – Impozit si taxe pe cladiri de la persoane juridice

207. RO06TREZ2362107020201XXX – Impozit pe terenuri de la persoane fizice

208. RO53TREZ2362107020202XXX – Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

209. RO03TREZ2362107020203XXX – Impozit pe terenul din extravilan

210. RO34TREZ23621070203XXXXX – Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

211. RO30TREZ23621070250XXXXX – Alte impozite si taxe pe proprietate

219. RO03TREZ23621120207XXXXX – Taxe hoteliere

220. RO59TREZ23621150201XXXXX – Impozit pe spectacole

221. RO28TREZ23621150250XXXXX – Alte taxe pe servicii specifice

223. RO78TREZ2362116020201XXX – Impozitul pe mijloacele de transport detinute de PF

224. RO28TREZ2362116020202XXX – Impozitul pe mijloacele de transport detinute de PJ

225. RO56TREZ23621160203XXXXX – Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

226. RO52TREZ23621160250XXXXX – Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

227. RO03TREZ23621180250XXXXX – Alte impozite si taxe

228. RO31TREZ23621300201XXXXX – Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale

230. RO74TREZ23621A300530XXXX – Venituri din concesiuni si inchirieri

231. RO16TREZ2362130020802XXX – Ven.din divid.de la alti platitori

232. RO97TREZ23621300250XXXXX – Alte venituri din proprietate

233. RO28TREZ23621310203XXXXX – Alte venituri din dobanzi

234. RO57TREZ23621330208XXXXX – Venituri din prestari de servicii

241. RO65TREZ23621340202XXXXX – Taxe extrajudiciare de timbru

243. RO54TREZ23621350201XXXXX – Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

246. RO23TREZ23621350250XXXXX – Alte amenzi, penalitati si confiscari

249. RO47TREZ23621360250XXXXX – Alte venituri

250. RO05TREZ23621370201XXXXX – Donatii si sponsorizari

253. RO26TREZ23621390203XXXXX – Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

255. RO69TREZ23621390207XXXXX – Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului

266. RO35TREZ236502205X005523   – Prest.servicii gunoi  – CUI  RO23635924

267.RO44TREZ2365033XXX001035 – Taxa si impozit mijloace de transport > 12 Tone

© 2011 Primaria Techirghiol · Stiri · Designed by INDRA SISTEMAS S.A. · Powered by INDRA SISTEMAS S.A.