Direcția de Asistență Socială

Direcția de Asistență Socială Techirghiol

Oras Techirghiol, str. Nicolae Balcescu, nr. 27 A (incinta Casa de Cultura), jud. Constanta,

Tel : 0241 735 398 email : asistenta.sociala@primariatechirghiol.ro

Program de lucru : Luni-Joi : 08.00 – 16.30;

Vineri : 08.l00 – 14.00;

Pauza de masa : 12:30 – 13.00

Director: Jr. Logofatu Indiran

Program audiente: Miercuri 10.00 – 12.00.

Direcția de asistență socială , inființată în baza HG nr.797/2017, funcționează în cadrul aparatului de specialitate al primarului,este structura specializată în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială  și a serviciilor sociale.

Scopul Direcției de Asistență Socială este de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului,familie,persoanelor vârstnice ,persoanelor cu dizabilități,precum și a altor persoane ,grupuri sau comunități aflate în nevoie socială.

Direcția de Asistență socială își desfașoară activitatea în baza Regulamentului de Organizare și funționare și a prevederilor legale în vigoare.

 Direcția de Asistență Socială  elaborează politici și strategii ,programe de dezvoltare,deruleaza proiecte de dezvoltare comunitară în vederea prevenirii stării de nevoie a unor grupuri precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.

Direcția de Asistență Socială întocmește proiecte de hotărâri,însoțite de rapoarte de specialitate,pe care le prezintă în vederea supunerii spre aprobare autorității locale competente.

Informatii – Modalitate depunere acte:

 1. Lista actelor necesare întocmirii dosarului pentru plata indemnizaţiei de persoană cu handicap, model cerere, angajament – declaraţie, declaraţie;
 2. Lista actelor necesare întocmirii dosarului pentru angajarea unui asistent personal pentru persoana cu handicap, model cerere, angajament – declaraţie, declaraţie;
 3. Lista actelor necesare întocmirii anchetei cadru pentru comisia de evaluare a persoanelor cu handicap, model cerere;
 4. Lista actelor necesare eliberării legitimaţiei pentru parcare a persoanelor cu handicap, model cerere, declaraţie;
 5. Lista actelor necesare intomirii dosarului de alocatie stat pentru copii cf.Legii nr.61/1993; model cerere;model anexa 1 privind solicitate suplimentara de informatii pentru copiii nascuti in alte state din UE;
 6. Lista actelor necesare intocmirii dosarului pentru indemnizatie crestere copil si stimulent insertie cf.OUG 111/2010;model cerere;model adeverinta stagiu de cotizare;declaratia celuilalt sot;
 7. Lista actelor necesare intocmirii dosarului de ajutor incalzire cu model cerere;
 8. Lista actelor necesare intomirii dosarului de alocatie pentru sustinerea familiei cf.Legii nr.277/2010 si model cerere;
 9. Lista actelor necesare intomirii dosarului de venit minim garantat cf.Legii nr.416/2001; cuantumuri ajutor social;model cerere;
 10. Lista actelor necesare intocmirii dosarului de stimulent educational prescolari cf.legii nr.248/2015; model cerere;
 11. Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii unor prestatii sociale; document incarcat.

 

Anunt deschidere Centru de Vaccinare împotriva Covid-19 de la raza orașului Techirghiol

ANUNT ACTE NECESARE PACHETE Paste 2022 (Cerere TIP pentru tichete sociale 2022)

© 2021 Primaria Techirghiol · Stiri · Designed by INDRA SISTEMAS S.A. · Powered by INDRA SISTEMAS S.A.