Concursuri

ANUNT INTERVIU INSPECTOR PRINCIPAL

Privind punctajul obținut la proba scrisă susținută de candidații înscriși la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de execuție de inspector, grad profesional principal, clasa I din cadrul compartimentului Relații cu Publicul – Info Cetățeni organizat în data de 16.05.2022.

Anunt rezultat selectie dosare de inscriere la concursul organizat în perioada 16.05.2022-23.05.2022 pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Relații cu Publicul – Info Cetateni din cadrul Serviciului Administratie Publica Locala

Anunt organizare concurs pentru ocuparea functiei publice de inspector clasa I, gradul profesional superior in cadrul Compartimentului Protectie și Asistență Socială din cadrul Direcției de Asistenta Socială.

Anunț organizare concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I, grad profesional principal in cadrul Compartimentului Relații cu Publicul – Info Cetățeni.

Anunt privind punctajul obținut la proba interviu la concursul de ocupare a posturilor de muncitor calificat, treapta I (sofer) din cadrul Formatiei Întreținere Domeniul Public și Privat, Protectia mediului, Parc Auto și muncitor necalificat din cadrul Formației Întreținere Parc Auto de Recreere – Amenajare Mal Lac, din data de 24.02.2022.

Centralizator nominal al rezultatului concursului de ocupare a posturilor de muncitor calificat, treapta I (sofer) din cadrul Formatiei Întreținere Domeniul Public și Privat, Protectia mediului, Parc Auto și muncitor necalificat din cadrul Formației Întreținere Parc Auto de Recreere – Amenajare Mal Lac.

Anunt privind punctaj proba practica a concursului de ocupare post muncitor calificat.

Anunt privind punctaj proba practica a concursului de ocupare post muncitor necalificat.

Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în perioada 22.02.2022 pentru ocuparea posturilor de muncitor calificat și necalificat nivelul studiilor G,M.

Rezultat selectie dosare de candidatura depuse de catre candidati în vecerea dobândirii calității de consilier de etica

Centralizator nominal al rezultatului examenului de promovare susținut în 26.01.2022 pentru ocuparea postului de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentul Urbanism Raport final al examenului de promovare pentru ocuparea postului de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentul Urbanism

Anunț ocupare functii contractuale vacante 2 posturi de muncitor calificat și 2 posturi de muncitor necalificat.

Anunt demarare procedura desemnare consilier de etică din cadrul functionarilor publici.

Anunț privind punctajul obținut la interviul susținut de candidatul înscris la examenul de promovare în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional în cadrul Compartimentului Urbanism.

Anunt privind punctajul obținut la proba scrisă sustinută de candidatul înscris la examenul de promovare în funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Urbanism organizat în data de 26.01.2022.

Anunț rezultat selecție dosare de înscriere la examneul organizat în perioada 26.01.2022 – 27.01.2022 privind promovarea în funcția publică de inspector în cadrul Compartimentului Urbanism.

Anunt examen promovare în gradul profesional principal in cadrul Compartimentului Urbanism.

Centralizator nominal al rezultatului la concursul de ocupare a posturilor contractuale vacante la concursul din data de 23.11.2021.

Anunț privind punctajul obținut la proba interviu a concursului de ocupare a posturilor contractuale vacante din data de 23.11.2021

Anunt privind punctajul obtinut la proba practica a concursului de ocupare a posturilor contractuale vacante din data de 23.11.2021.

Anunț rezultat selecție dosarelor de înscriere la concursul organizat în perioada 231..12021 – 25.11.2021 pentru ocuparea posturilor de munctior calificat și necalificat nivelul studiilor – G,M.

Anunt ocupare functii contractuale vacante.

ANUNT INTERVIU INSPECTOR SUPERIOR

ANUNT PROBA SCRISA CONCURS

CENTRALIZATOR NOMINAL

PROCES VERBAL PROBA SCRISA

ANUNT SELECTIA DOSARELOR INSPECTOR ASISTENT

Anunt rezultat selectie dosar de inscriere la examenul de promovare în functia de execuție de inspector de specialitate, gradul I, din cadrul Compartimentului Relații cu Publicul Info cetațeni.

Anunt organizare concurs examne promovare functie contractuala inspector de specialitate, gradul I, in cadrul Compartimentului Relații cu Publicul – Info Cetațeni.

Anunt organizare concurs functie publica de inspector asistent, clasa I, gradul profesional asistent in cadrul Compartimentului Fond Locativ din cadrul Serviciului Administratie Publica Locala.

Centralizator nominal al rezultatului concursului de recrutare susținut în data de 15.09.2021 pentru ocuparea postului de inspector clasa I, gradul profesional superior din cadrul Biroului Taxe, Impozite și Executare Silita din cadrul Serviciului Venituri, Contabilitate.

Anunt privind punctajul obtinut la interviul sustinut de candidatul înscris la concursul de recrutare în functia publică de execuție vacanta organizat în data de 15.09.2021 pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei de inspector, clasa I, gradul profesional superior în cadrul Biroului, Taxe, Impozite, și Executare Silită din cadrul Serviciului Venituri, Contabilitate.

Anunt privind punctajul obținut la proba scrisa susținută de candidatul înscris la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de executie de inspector, grad profesional superior, calsa I din cadrul Biroului Taxe, Impozite și Executare Silita din cadrul Serviciului Venituri, Contabilitate organziat in data de 185.09.2021.

Anunt rezultat selectie dosare de inscriere la concursul organizat in perioada 15.09.2021 – 17.09.2021 pentru ocuparea funcției publice de executie vacanta, inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Taxe, Impozite și Executare Silită din cadrul Serviciului Venituri, Contabilitate.

Anunt organizare concurs ocupare funcție publică de inspector, clasa I, gradul profesional superior in cadrul Biroului Taxe, Impozite și executare Silita din cadrul Serviciului Venituri, Contabilitate.

Anunt privind punctajul obtinut la proba practica a concursului de ocupare a postului de muncitor calificxat, treapta profesionala II, din cadrul Formatiei Miniparc Acvatic și Terenuri de Sport, din cadrul Serviciului Cultura, Sport, Agrement din data de 20.07.2021.

CENTRALIZATOR NOMINAL al rezultatului la concursul de ocupare a postului de Muncitor calificat tr.II(mecanic de intretinere-sudor) din cadrul Formatiei Intretinere Parc de Recreere-Amenajare Mal Lac

Anunt privind punctajul obtinut la proba interviu a concursului de ocupare a postului de Muncitor calificat tr.II(mecanic de intretinere-sudor) din cadrul Formatiei Miniparc Acvatic si Terenuri de Sport din data de 20.07.2021.

Anunț privind punctajul obținut la proba practică a concursului de ocupare a postului de munctior calificat, treapa profesională II, din cadrul Formației Miniparc Acvatic și Terenuri de Sport, din cadrul Serviciului Cultură, Sport și Agrement din data de 20.07.2021

Anunt rezultat selectie dosare de inscriere la concursul organizat în perioada 20.07.2021-22.07.2021 pentru ocuparea functiei de muncitor calificat, treapta profesionala II,1 post in cadrul Formatiei Miniparc Acvatic si Terenuri de Sport.

Centralizator nominal al rezultatului examenului de promovare în functia publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul compartimentului Resurse Umane, Control Intern Managerial sustinut in data de 09.07.2021.

Anunt privind punctajul obținut la interviul susținut de candidatul înscris la interviul pentru promovarea în functia publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Resurse Umane, Control Intern Managerial organizat în data de 09.07.2021.

Anunt privind punctajul obtinut la proba scrisa sustinuta de candodatul înscris la examenul de promovare în functia publică de executie de inspector, clasa I, gradul profesional superior în cadrul Compartimentului Resurse Umane, Control Intern Managerial organizat în data de de 09.07.2021.

Anunț concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie de muncitor calificat, treapta profesionala II (mecanic de intretinere sudor) in cadrul Formatiei Miniparc Acvatic și Terenuri de Sport;

Anunț rezultat selectie dosare de înscriere la examenul organizat în perioada 09.07.2021 – 13.07.2021 privind promovarea în functia publica de inspector superior în cadrul Compartimentului Resurse Umane, Control Intern Managerial;

Raport final al concursului pentru ocuparea functiei publice de inspector clasa I, gradul profesional superior in cadrul Compartimentului Situații de Urgență;

Anunt privind punctajul obtinut la interviul sustinut de candidatul inscris la concursul de recrutare în functia publica de execuție vacanta in data de 25.06.2021 pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei de inspector, clasa I, gradul profesional superior in cadrul Compartimentului Situatii de Urgenta.

Proces verbal anunt proba scrisa concurs recrutare post vacant de executie de inspector grad profesional superior, clasa I din cadrul Compartimentului Situatii de Urgenta.

Anunț rezultat selectie dosare de înscriere la concursul organizat în perioada 25.06.2021 – 29.06.2021 pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta, inspector, clasa I, grad professional superior din cadrul Compartimentului Situatii de Urgenta.

Anunt organizare examen de promovare in grad profesional superior in cadrul Compartimentului Resurse Umane, Control Intern Managerial pentru functionarul public care îndeplineste conditiile de promovare in grad, in data de 9.07.2021.

Centralizator nominal al rezultatului concursului de recrutare susținut in data de 08.06.2021 pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei de conducere de Șef Serviciu Juridic, Achizitii Publice, Strategii si Proiecte de Dezvoltare.

Centralizator nominal al rezultatului la concursul de ocupare a posturilor de Muncitor necalificat din cadrul Formației Intreținere Parc de Recreere Amenajare Mal Lac

Anunt privind punctajul obtinut la proba practica a concursului de ocupare a posturilor de muncitor necalificat, treapta profesionala I, din cadrul Formatiei Intretinere Parc de Recreere-Amenajare Mal Lac, din cadrul Directiei Publice de Gospodarie Comunala din data de 07.06.2021.

Centralizator nominal al rezultatului la concursul de ocupare a posturilor de Muncitor necalificat din cadrul Formației Intreținere Parc de Recreere Amenajare Mal Lac

Proces verbal cu ocazia sustinerii interviului de catre candidatii inscrisi pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei publice de conducere de Șef Serviciu Juridic, Achizitii Publice, Strategii si Proiecte de Dezvoltare.

Proces verbal privind stabilirea rezultatului la porba scrisa sustinuta de candidatul care participa la concursul de recrutare pe durata nedeterminata a functiei publice de conducere de Șef Serviciu Juridic, Achizitii publice, Strategii de Dezvoltare.

Proces verbal privind selectia dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei publice de conducere de Șef Serviciu in cadrul Serviciului Juridic, Achizitii Publice, Strategii și Proiecte de Dezvoltare.Centralizator nominal al rezultatului examenului de promovare susținut in data de 03.06.2021 pentru ocuparea postului de inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Biroului Taxe, Impozite și Executare Silita din cadrul Serviciului Venituri, Contabilitate.

Proces verbal privind selectia dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea pe durata determinata a postului vacant de muncitor calificat (sofer), treapta 1 – Formatia Domeniul Public si Privat, protectia Mediului, parc Auto si 4 posturi de muncitor necalificat treapta I – Formatia intretinere Parc de Recreere Amenajare Mal Lac.

Centralizator nominalal rezultatului examenului de promovare sustinut in data de 24.05.2021 – pentru ocuparea postului de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Tehnic – Investitii.

Anunt privind punctajul obținut la interviul susținut de candidatul înscris la examenul de promovare în functia publica de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Tehnic Investiții.

Anunț privind punctajul obținut la proba scrisa susținută de candidatul înscris la examenul de promovare în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul compartimentului Tehnic Investiții organizat în data de 24.05.2021.

Anunt organizare concurs pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector clasa I, gradul profesional superior in cadrul compartimentului Situații de Urgență

Anunț rezultat selectie dosare de înscriere la examneul organizat în perioada 24.05.2021 – 26.05.2021 privind promovarea în functia publică de inspector principal în cadrul compartimentului Tehnic – Investiții.

Anunt rezultat selectie de înscriere la examenul de promovare în functia de inspector principal în cadrul Biroului Taxe, Impozite și Executare Silită din cadrul Serviciului Venituri Contabilitate

Anunt concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a funcției contractuale de executie de 1 post muncitor calificat, treapa I (conducator auto) si 4 posturi muncitor necalificat, treapta profesionala I

Anunt concurs ocupare functie publica de conducere de Sef Serviciu, clasa II în cadrul Serviciului Juridic, Achizitii Publice, Strategii și Proiecte de Dezvoltare

Anunt examen promovare in grad profesional principal in cadrul Biroului Taxe, Impozite și executare Silita din cadrul Serviciului Venituri, Contabilitate. Attachments area

Anunt organizare examen de promovare in grad profesional principal in cadrul Compartimentului Tehnic – Investitii

Centralizator nominal al rezultatului examenului de promovare in functia de inspector de specialitate, gradul II, Formatia Întretinere Domeniul Public și Privat, Protectia mediului, Parc Auto

Anunt rezultat selectie de înscriere la examenul de promovare în functia de inspector de specialitate gradul II, din cadrul Formatiei de Întretinere a Domeniului Public, Protectia Mediului si Parc Auto. Attachments area

Anunt examen de promovare in functia contractuală de inspector de specialitate, gradul II in cadrul Formației de Intreținere a Domeniului Public, Protecția mediului si Parc Auto.

CENTRALIZATOR NOMINAL REZULTAT CONCURS DIN 29 IAN 2021

anunt punctaj concurs 29 ian 2021

Anunt rezultat selectie dosare de inscriere la concursul de recrutare organizat in perioada 29.01.2021- 02.02.2021, pentru ocuparea unuim post temporar vacant in functia publica de inspector, grad profesional asistent din cadrul compartimentului Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor (Atributii Evidenta Persoanelor) Attachments area

Anunț concurs pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacant de inspector, clasa I, gradul professional asistent in cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor (atributii Evidenta Persoanelor).


Anunt privind punctajul obtinut la interviul sustinut de candidata inscrisa la examenul de promovare in functia publica de executie de politist loca, clasa I, grad profesional superior in cadrul serviciului Politie Locala.

CENTRALIZATOR REZULTAT CONCURS POST INSPECTOR SERVICIUL VENITURI CONTABILITATE

Anunt punctaj obținut la interviul susținut de candidata înscrisă la concursul de recrutare înfuncția de Insepctor clasa I în cadrul serviciului Venituri Contabilitate.

Anunt punctaj proba scrisa concurs compartiment Contabilitate si buget

Anunt selectie dosare examen promovare politist local

Anunt rezultat selectie dosare de inscriere la concursul oraganizat in perioada 08.12.2020 – 10.12.2020 pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei de inspector, clasa I, gradul profesional superior in cadrul Serviciului Venituri Contabilitate, compartiment Contabilitate si Buget

Anunt rezultatul selectiei dosarului de inscriere la examenul de promovare in functia contractuala de conducere de Director din cadrul Directiei de Gospodarie Comunala

Concurs examan de promovare in funcția de conducere de Director in cadrul Directiei Publice de Gospodărie Comunala.

Concurs examen de promovare in grad profesional superior in cadrul Serviciului Politia Locala.

ANUNT CONCURS inspector, clasa I, gradul profesional superior

PROCES VERBAL SELECTIA DOSARELOR CONCURS DE PROMOVARE INSPECTOR GRAD II

Anunt organizare concurs promovare functie contractuala de inspector de specialitate, gradul II in compartimentul Relatii cu publicul

Centralizator nominal al rezultatului de recrutare sustinut in data de 14.05.2020 pentru ocuparea postului de inspector clasa I, gradul profesional asistent, compartimentul Servicii sociale, evidenta plata beneficiar de asistenta sociala si monitorizarea asistentilor personali – Directia de Asistenta Sociala.

Anunt privind rezultatul la proba interviu a concursului de recrutare sustinuta in data de 14.05.2020 pentru ocuparea postului pentru functia publica de executie vacanta de Inpector clasaI, gradul profesional principal, din cdrul Directiei de Asistenta Socială, compartimentul Servicii sociale, evidenta si plata beneficiar de asistenta sociala si monitorizarea asistentilor personali.

Anunt privind punctajul obtinut la proba scrisa sustinuta de candidatii inscrisi la concursul de recrutare in functia publica de executie vacanta pentru ocuparea functiei de inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Directiei de Asistenta Sociala.

Anunt privind rezultatul la proba interviu a concursului de recrutare sustinuta in data de 13.05.2020 pentru ocuparea postului pentru functia publica de executie vacante de Inspector clasa I, gradul profesional asistent, compartiment Resurse Umane.

Anunt privind punctajul obtinut la proba scrisa sustinuta de candidatii inscrisi la concursul de recrutare in functia publica de executie vacanta organizat in data de 11.05.2020 pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei de inspector, clasa I, gradul profesional asistent in cadrul compartimentului Resurse Umane.

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat on perioada 14.05.2020 – 18.05.2020 pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei de inspector, grad profesional din cadrul Directiei de Asistenta sociala, compartimentul Servicii sociale, evidenta si plata beneficiar de asistenta sociala si monitorizarea asistentilor personali.

Rezultat selectie dosare de inscriere la concursul organizat in perioada 11.05.2020 – 13.05.2020 pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei de inspector, clasa I, gradul profesional asistent in cadrul Compartimentului Resurse Umane.

Anunt rezultat selectie dosare inscriere concurs organizat in perioada 11.05.2020 – 13.05.2020 pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei de inspector, clasa I. grad profesional asistent in cadrul Compartimentului Resurse Umane.

Centralizator nominal al rezultatului examenului de promovare in functia de inspector de specialitate, gradul II, Compartiment Relatii cu publicul, Arhiva.

Centralizator nominal al rezultatului concursului sustinut in 23.04.2020 – pentru ocuparea postului de Director executiv in cadrul Directiei de Asistenta Sociala.

Anunt privind rezultatul selectiei dosarului de inscriere la examenul de promovare in functia de inspector de specialitate, gradul asistent din cadrul Compartimentului Relatii cu publicul, Arhiva

Anunt privind punctajul obtinut la proba interviu a concursului de promovare sustinut in data de 23.04.2020 pentru ocuparea postului pentru functia publica de conducere vacanta de Director Executiv in cadrul Directiei de Asistenta Sociala.

Anunt privind punctajul obtinut la proba scrisa sustinuta de candidata inscrisa la concursul de promovare in functia publica de conducere vacanta organizat in data de 23.04.2020 pentru ocuparea postului de Director Executiv, in cadrul Directiei de Asistenta Sociala.

Anunt examen promovare inspector de specialitate, grad asistent, in cadrul Compartimentului Relatii cu publicul.

Anunt rezultat selectie dosare de inscriere la concursul de promovare organizat in perioada 23.03.2020 – 13.04.2020 pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de Director executive din cadrul Directiei de Asistenta Socială.

Anunt concurs pentru ocuparea functiei publice de executie – Inspector, clasa I, gradul profesional principal in cadrul Directiei de Asistență Socială.

Anunt organizare concurs functie publică inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Resurse Umane.

Centralizator nominal al concursului de ocupare a postului de inspector de specialitate, debutant din cadrul Formației IDPP – Protectia Mediului si Parc Auto.

 Centralizator nominal al rezultatului la concursul de ocupare a posturilor de ingrijitor din cadrul Formației Întreținere Parc de Recreere – Amenajare Mal Lac.

Rezultate proba scrisa la concursul de recrutare post inspector de specialitate , debutant din cadrul Formatiei IDPP – Protectia Mediului si Parc Auto.

Anunt punctaj obtinut la proba practica a concursului de ocupare a postului de muncitor necalificat, treapa profesionala I, 1 post si ingrijitor, 2 posturi din cadrul Formatiei Parc de Recreere – Amenajare Mal Lac din data de 23.03.2020

 Anunt concurs de promovare Director Executiv in cadrul Directiei de Asistenta Sociala Techirghiol

Anunt rezultat selectie dosare de inscriere la concursul organizat in perioada 23.03.2020-25.03.2020 pentru ocuparea functiei de muncitor necalificat , treapa profesioanala I, 1 post de ingrijitor, 2 posturi din cadrul Formatiei Intretinere Parc de Recreere – Amenajare Mal Lac.

Anunt rezultat selectie dosare de inscriere la concursul organizat in perioada 23.03.2020 – 26.03.2020 pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei de inspector de specialitate, debutant in cadrul formatiei IDPP – protectia Mediului si Parc Auto

1 post muncitor necalificat, treapta profesionala I, in cadrul Formatiei Intretinere Parc de Recreere – Amenajare Mal Lac,   și 2 posturi de ingrijitor in cadrul Formatiei Parc Recreere Amenajare Mal Lac.

Anunt concurs post contractual vacant din cadrul Formației de Întreținere a Domeniului public, Protecția Mediului și Parc Auto.

Anunt privind rezultatul la proba interviu a concursului de promovare sustinuta in data de 17.02.2020 pentru ocupara postului pentru functia publica de conducere vacanta de Sef Birou din cadrul Biroului Tax, Impozite si Executare Silită.

Centralizator al concursului de promovare sustinut in data de 17.02.2020 pentru ocuparea postului de Șef Birou din cadrul Biroului Tazxe, Impozite si executare Silita.

 Anunt privind rezultatul la proba scrisa a concursului de promovare sustinuta in data de 17.02.2020 pentru ocuparea postului pentru functia publică de conducwre cavanta de Șef Birou din cadrul Biroului Taxe, Impozite și Executare Silita.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere  la concursul de promovare organizat in perioada 17.02.2020 – 19.02.2020 pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante Sef Birou din cadrul Biroului Taxe, Impozite si Executare Silită.


ANUNT EXAMEN PROMOVARE SEF BIROU

Centralizator nominal al rezultatului examenului de promovare in functia de inspector de specialitate, gradul II pentru candidatul Gherghinoiu Bogdan George

Anunt rezultat selectie dosare de inscriere la  examenul  de promovare inspector de specialitate in cadrul Formatiei Intretinere Domeniul Public si Privat, Protectia Mediului, Parc Auto.

Anunt privind rezultatele la testarea scrisă pentru un examen pentru promovarea în grad pro-funcțional și public Drăgan Elena, în conformitate cu datele din 09.12.2019.

Anunt privind rezultatele probei interviu la examen, în ceea ce privește informațiile din 09.12.2019 pentru promovarea în grad profesional.

Centralizator nominal pentru rezultatele examenului rezultat în urma datei de 09.12.2019.

Anunt sustinere examen promovează inspector de specialitate în toate formăturile intretinere domeniului public și privat, Protectia Mediului, Parc Auto.

Rezultatul selectirilor dosarului de înscriere a unei examinări organizate în perioada 09.12.2019-11.12.201- pentru promovarea în grad profesional de participări publice Drăgan Elena din compartimentul Achizitii Publice

Rezultat selectie dosar inscriere examen promovare organizat în perioada 20.11.2019_22.11.2019

Anunt examen de promovare in functia contractuala de muncitor calificat, trapata III, Compartiment Reparatii si Intretinere Gradina Botanica

Anunt examen de promovare a unui principal profesional profesional în toate relațiile cu publicul, Arhiva.

Centralizator nominal pentru rezultatele examenului sustinut din 14.10.2019 pentru promovarea în grad profesional pentru funcția publică Irimia Iulia Gabriela.

Anunt privind rezultatul la proba scrisă la un examen pentru promovarea în gradul profesionist profesionist Irimia Iulia Gabriela, susținând posibilitatea de a face din 14.10.2019.

Anunt privind rezultatul probei interviu la un examen pentru promovarea în grad profesional profesionist Irimia Iulia Gabriela, susținută în datele din 14.10.2019

Cncurs de promovare în gradul superior profesional în cadrul compartimentului pentru a putea controla și buget.

Centralizator nominal al rezultatului concursului sustinut în perioada 12.08..2019-21.08.2019 pentrtu ocuparea postului vacant de inspector, clasa I, gradul profesional debutant – Compartiment Registrul Agricol.

Anunt priivnd rezultat la test interviu a concursului sustinuta in data de 21.08.2019 pentru ocuparea postului vacant de inspector, clasa I, gradul profesional debutant, in cadrul compartimentului Registrul Agricol

Anunt comisia de soluționare a unui concursatilor comunica rezultatele probei scrisă a unui cosnursului sustinuta în datele din 12.08.2019 pentru ocuparea postului de inspector, clasa I, gradul debutant profesional, din compartimentul Registrul Agricol.

Anunt privind rezultatul la proba scrisa a concursului sustinuta in data de  12.08.2019 pentru ocuparea postului vacant de inspector, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul compartimentului Registrul Agricol

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat in perioada 12.08.2019-14.08.2019 pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector clasa I, gradul profesional debutant din cadrul compartimentului Registrul Agricol

Anunt concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector profesional  debutant, compartiment Registrul Agricol.

Centralizator nominal al rezultatului  concursului sustinuta in data de  28.05.2019 pentru ocuparea postului vacant de politost local, clasa I, gradul profesional debutant, din cadrul Serviciului Politie Locala.

Anunt privind la proba interviu a concursului sustinuta in data de  28.05.2019 pentru ocuparea postului vacant de politost local, clasa I, gradul profesional debutant, din cadrul Serviciului Politie Locala.

Anunt privind rezultatul la proba scrisa a concursului sustinuta in data de  28.05.2019 pentru ocuparea postului vacant de politost local, clasa I, gradul profesional debutant, din cadrul Serviciului Politie Locala.

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat in perioada 28.05.2019 – 30.05.2019 pentru ocuparea functiei publice vacante de politist local, clasa I, gradul profesional debutant, din cadrul Serviciului Politia Locala .

Anunt organizare concurs politist local, clasa I, debutant – Serviciul de Politie Locala.

Anunt rezultat probă scrisă la concursul susținut în data de 22.04.2019 pentru ocuparea postului vacant de inspector, clasa I, grad superior profesional din cadrul Compartimentului Achizitii publice.

Anunt privind rezultatul la proba de interviu, susținut la data de 22.04.2019 pentru ocuparea postului vacant de inspector, clasa I, grad superior profesional din cadrul Compartimentului Achizitii publice

Anunt privind suspendarea concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de politist local, clasa I, gradul de profesionist debutant – Serviciul de Politie locala.

Anunt privind punctajul obtinut la proba interviu la concursul organizat in perioada 08.04.2019-10.04.2019 pentru ocuparea functiei de inspector de specialitate, debutant, in cadrul compartimentului Relatii cu publicul, Arhiva.

Rezultatul selecției dosarului înscrierii la concursul organizat în perioada 22.04.2019 – 24.04.2019 pentru ocuparea funcției vacante de inspector, clasa I, grad superior profesional din cadrul compartimentului Achizitii publice.

Anunt privind scorul obținut la probă scrisă la concursul organizat în perioada 08.04.2019 – 10.04.2019 pentru ocuparea funcției de inspector de specialitate, debutant, în cadrul relației Relații cu publicul, Arhiva.

Anunt concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de politist local, clasa I, gradul de profesionist debutant, Serviciul de Politie Locala.

Rezultatul selectiei dosarului de inscriere la concursul organizat in perioada 08.04.2019-10.04.2019 pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector, de cspecialitate, grad debutant, in cadrul compartimentului Relatii cu publicul, Arhiva.

Centralizatorul nominal al rezultatelor concursului susținut în data de 26.03.2019, pentru ocuparea postului vacant de inspector, clasa I, grad profesional superior – compartiment Taxe și impozite și Agenți Economici.

Anuntul privind rezultatele rezultatelor probelor din concursul susținut în data de 26.03.2019 pentru ocuparea postului vacant de inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul compartimentului Taxe și impozite și agenți economici.

Anunt concursuri pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector grad superior – Compartiment achizitii publice.

Centralizator nominal al rezultatelor concursului susținut în data de 18.03.2019, pentru ocuparea postului vacant de inspector, clasa I, grad profesional superior – compartiment Achizitii Publice

Rezultatul selectiei dosarului de inscriere la concursul organizat in perioada 26.03.2019 – 28.03.2019 pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector, clasa I, gradul profesional superior in cadrul compartimentului Taxe si Impozite si Agenti economici

Anunt organizator inspector competitiv competitiv superior Taxe si impozite si Agenti economici.

Anunt concurs Inspector Compartiment Relații cu publicul, Arhiva

Centralizator nominal al rezultatului examenului de promovare în funcția de inspector de specialitate, gradul II.

Anuntul organizează concursul inspectorului achizițiilor publice.

Anunt examen promovare grad functie inspector contracte de specialitate din cadrul Compartimentului Administrativ Botanic, gradina si Sera.

Centralizator nominal al rezultatului concursului de ocupare a posturilor de muncitori necalificat, treapta profesională I

Anunt privind punctajul obtinut la proba practica a concursului de ocupare pe durata nedeterminata a 2 posturi de muncitor necalificat, treapta profesionala I, in cadrul Formatiei Intretinere Parc de recreere amenajare mal lac si a consurcului de ocupare pe durata determinata a 2 posturi de muncitor necalificat, treapta profesionala I, din cadrul compartimentului Reparatii si intretinere Gradina Botanica din data de 14.01.2019

Centralizator al rezultatului de pomovare in functia de inspector de specealitate gradul II.

Anunt organizare concurs.

Anunt rezultat selectie dosare de inscriere la examenul de promovare in functia de inspector de specialitate, gradul II, din cadrul Compartimentului Administrativ, Botanic, Gradina si Sera

Anunt organizare concurs de promovare inspector de specialitate Compartiment Administrativ, Botanic, Gradina si Sera.

Centralizator nominal al rezultatului concursului de ocupare a postului de inspector de specialitate, debutant din cadrul Formatiei parc Auto.

Anunt punctaj proba interviu cvoncurs inspector de specialitate debutant  – Formatia Salubrizare Parc Auto

Anunt  punctaj obtinut in urma concursului sustinut in data de 26.11.2018 pentru ocuparea functiei de inspector de specialitate in cadrul Formatiei de Salubrizare Parc Auto in urma recorectarii lucrarii.

Anunt punctaj proba scrisa concurs din data de 26.11.2018 pentru ocuparea postului de inspector de specialitate debutant din cadrul Formatiei Salubrizare Parc Auto.

Anunt punctaj proba practica concurs de ocupare a 2 posturi de muncitor necalificat compartiment Gradina Botanica

Anunt selectie dosare concurs inspector de specialitate debutant Salubrizare

Anunt punctaj obtinut la proba practica a concursului de ocupare a postului de muncitor necalificat, treapta profesionala I, in cadrul formatiei Intretinere Parc de Recreere Amenajare Mal Lac din  data de 19.11.2018.

Anunt rezultat selectie dosare de inscriere la concursul organizat in data de 21.11.2018-23.11.2018 pentru ocuparea pe durata determinata a doua posturi de muncitor necalificat, compartiment Reparatii si Intretinere Gradina Botanica.

Anunt concurs inspector de specialitate – debutant in cadrul Formatiei Salubrizare Parc Auto

Anunț concurs muncitor necalificat.

Anunt concurs de promovare in gradul profesional superior in cadrul compartimentului Publicitate, Relatii cu publicul, Arhiva și Serviciul Politie locala.

Anunt proba interviu pentru ocupare a postului de inspector de specilaitate, gardul II, din cadrul Compartimentului Publicitate, Relatii cu publicul, Arhiva.

Central privind rezultatul concursului de ocupare a postului de inspector de specilaitate, gardul II, din cadrul Compartimentului Publicitate, Relatii cu publicul, Arhiva.

Anunt privind stabilirea rezultatelor la proba scrisa sustinuta de candidatii care participa la concursul de ocupare a postului de inspector de specialitate, gradul II din cadrul Compartimentului Publicitate, Relatii cu Publicul, Arhiva, organizat in data de 13.09.2018

Anunt privind puctaj obtinut la proba interviu a examenului de promovarea in fucntia de muncitor califica, treapta profesionala II, din cadrul Formatiei Salubrizare Parc Auto

Anunt rezultat selectie dosare inscriere la concursul organizat in perioada 13.09.2018 – 17.09.2018 pentru ocuparea functiei de inspector de specialitate, gradul II, in cadrul compartimentului Publicitate, Relatii cu publicul, Arhiva.

Anunț punctaj obtinut la proba practica examen de promovare munctor calificat, in cadrul Formatiei Salubrizare Parc Auto.

Anunt organizare concurs post contractual vacant Compartiment Publicitate, Relatii cu publicul, Arhiva.

Anunt rezultat selectie dosare de inscriere la examneul organizar in perioada 20.08.2018 – 22.08.2018 pentru promovarea in functia contractuala de muncitor calificat, treapta profesioanala II, din cadrul Formatiei Salubrizare Parc Auto.

Anunt amanare examen promovare muncitor calificat treapta profesionala II, formatia Salubrizare Parc – Auto.

Anunt organizare examen de promovare pentru functia constractuala de muncitor calificat, treapta profesionala II, in cadrul Formatiei Salubrizare Parc-Auto

Centralizator nominal al concursului pentru ocuparea postului de muncitor calificat, treapta profesionala I (conducator auto), Formatia Salubrizare Parc Auto

Anunt priivind stabilirea rezultatelor la proba scrisa sustinuta de candidatii care participa la concursul de ocupare a postului de inspector de specialitate, debutant din cadrul Compartimentului, Relatii cu Publicul, Arhiva, organizat in data de 10.07.2018.

Anunt privind punctajul obtinut la proba practica sustinuta de candidatul inscris la concursul din data de 09.07.2018 pentru ocuparea postului de muncitor calificat, treapta profesionala I (cobducator auto) din cadrul Formatiei Salubrizare Parc Auto.

Anunt privind punctajul obtinut la proba interviu sustinuta de candidatul inscris la concursul din data de 09.07.2018 pentru ocuparea postului de muncitor calificat, treapta profesionala I (cobducator auto) din cadrul Formatiei Salubrizare Parc Auto.

Anunt rezultat selectie dosar de inscriere la concursul organizat in perioada 09.07.2018 – 11.07.2018 pentru ocuparea functiei de muncitor calificat, treapta profesionala I(conducator auto), in cadrul Formatiei Salubrizare – Parc Auto.

Centralizator concurs referent debutant Formatia Salubrizare Parc-Auto

1. Centralizator nominal al rezultatului sustinut in perioada 18.06.2018-20.06.2018 pentru ocuparea postului vacant de inspector, clasa I, gradul profesional principal – compartiment Taxe si Impozite si Agenti Economici

2. Anunt privind punctajul obtinut la proba scrisa sustinuta de candidata inscrisa la concursul organizat in data de 21.06.2018 pentru ocuparea postului de referent debutant, din cadrul Formatiei Salubrizare – Parc Auto
3. Anunt privind punctajul obtinut la proba interviu a concursului de ocupare a postului de referent, dubutant, din cadrul Formatiei Salubrizare Parc Auto.

Anunt concurs inspector Relatii cu publicul

Anunt privind rezultatul la proba scrisa a concursului sustinuta in data de 18.06.2018 pentru ocuparea postului vacand de inspector, clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Compartimentului Taxe si impozite si Agenti Economici

Anunt concurs conducator auto

Rezultat selectie dosare inscriere concurs, organizat in perioada 18.06.2018 pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector, clasa I, Gradul profesional principal din cadrul compartimentului taxe si impozite si agenti economici.

Anunt privind rezultatul la proba interviu a concursului pentru promovarea in grad profesional sustinuta in data de 29.05.2018.

Anunt privind rezultatul la proba scrisa a concursului pentru promovarea in grad profesional sustinuta in data de 29.05.2018.

Centralizator nominal al rezultatului concursului pentru ocuparea postului de inspector de specialitate, gradul IA

Anunt organizare concurs pentru ocuparea postului contractual vacant – referent debutant Formatie Salubrizare – Parc Auto

Rezultat selectie dosar de inscriere la examenul organizat in perioada 29.05.2019 – 31. 05.2018 pentru promovarea in gard profesional al functionarului public Curcan Eugen

Anunt privind rezultatul la proba interviu a concursului pentru ocuparea postului de inspector debutant in cadrul SPCLEP.

Anunt privind rezultatul la proba scrisa si la interviu privind ocuparea postului de inspector IT. – Concursuri

Centralizator nominal al rezultatului concursului sustinut in perioada 15.05.2018 – 17.05.2018 pentru ocuparea postului vacant de inspector ClasaI, gradul professional debutant – SPCLEP.

Anunt  concurs inspector compartiment taxe si impozite si agenti economici

Anunt rezultat proba scrisa concurs inspector debutant SPCLEP

Rezultatul selectiei dosare de inscriere la concurs inspector de specialitate Compartiment Promovare si Marketing Turistic – IT

Anunt concurs inspector de specialitate compartiment Promovare si Marketing Turistic – IT

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat in perioada 15.05.2018 pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector, clasa I, gradul profesional  debutant din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor.

Anunt promovare in grad profesional superior , Compartiment Situatii de urgenta

Anunt concurs pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei publice de executie inspector debutant Serviciul Public de Evidenta a Persoanelor Techirghiol

Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat ie perioada 01.02.2018 – 05.02.2018 pentru ocuparea functiei de muncitior calificat, treapta profesionala I (conducator auto pe microbuzul scolar), in cadrul Formatiei Salubrizarea Parc – Auto.

Anunt concurs post contractual – muncitor calificat, treapta profesionala I, (conducator auto microbuz scolar) in cadrul formatiei Salubrizare – Parc Auto
Anunt rezultat selectie dosar de inscriere la examenul de promovare in treapta profesionala II, organizat in perioada 12.12.2017 – 14.12.2017
Centralizator nominal al rezultatului concursului sustinut in 27.12.2017 pentru ocuparea postului vacant de inspector, clasa I – SPCLEP
Anunt privind rezultatul la proba scirsa a conursului, sustinuta in data de 27.12.2017 pentru ocuparea psotului vacant de inspector, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul SPCLEP
Anunt privind rezultatul la proba interviu a concursului sustinuta in data de 29.12.2017 pentru ocuparea postului vacant de inspector clasa I, gradul profesional debutant din cadrul SPCLEP
Anunt rezultata proba interviu la concurs pentru ocuparea postului de inspector debutant, Compartiment Cadastru patrimoniu
Anunt rezultat proba scrisa a concursului pentru ocuparea functiei de inspector debutant, compartiment Cadastru patrimoniu
Rezultat selectie dosare de inscriere la concursul organizat in perioada 20.12.2017 – 22.12.2017 pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului Cadstru – Patrimoniu
Anunt proba practica promovare Hrezdac Ioan
Anunt concurs de promovare – muncitor calificat
Anunt concurs inspector debutant – SPCLEP
Anunt punctaj obtinut la proba interviu ocupare post inspector Compartiment Gradina Botanica
Anunt punctaj obtinut la proba scrisa ocupare post inspector Compartiment Gradina Botanica
Anunt concurs inspector debutant Compartiment cadastru – patrimoniu
Rezultatul selectiei dosarului de inscriere la concursul organizat in perioada 22.11.2017 proba scrisa si 24.11.2014 interviu pentru ocuparea pe perioada determinata a urmatorului post contractual de executie vacant – inspector de specialitate, debutant (inginer horticultor), compartiment Administrativ,Botanic – Gradina si Sera.
Anunt concurs inspector asistent Contabilitate si Buget
Examen de promovare in grad profesional pentru functionarul public care indeplineste conditiile de promovare.
Anunt concurs angajare  – inspector, clasa I, grad profesional superior – compartiment executare silita si urmarire contract de vanzare – cumparare
Anunt concurs angajare inspector asistent – buget si contabilitate – 04.09.2017
Proces verbal privind selectia dosarelor de inscriere – concurs 16.08.2017-18.08.2017
Anunt rezultat selectie dosar de inscriere – concurs 16.08.2017-18.08.2017
Anunt concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi: contabil si inspector debutant.
Rezultat selectie dosare – concurs organizat in perioada 12.06.2017 – 14.06.2017
Rezultat concurs pentru promovarea in grad profesional – examen in perioada 09.05.2017 – 11.05.2017
Rezultat selectie dosare pentru promovarea in grad profesional – examen in perioada 09.05.2017 – 11.05.2017
ANUNT Privind rezultatele la proba scrisa a concursului, sustinuta in data de 25.04.2017
.
CENTRALIZATOR NOMINAL al rezultatului examenului sustinut in perioada 24.04.2017-26.04.2017 pentru promovarea in grad a personalului contractual

Rezultat selectie concurs pentru ocuparea functiei publice de inspector debutant – compartiment taxe si impozite si agenti economici

Rezultat selectie dosare pentru inscrierea la examenul de promovare in functia de inspector de specialitate grad I – compartiment publicitate

Rezultat concurs pentru ocuparea postului de inspector – compartiment Urbanism

Concurs de promovare pentru functia de inspector de specialitate, gradul I, in cadrul compartimentului de publicitate

Centralizator al rezultatului concursului de angajare pe perioada nedeterminata a functiilor vacante din cadrul Compartimentului de Promovare si Marketing: inspector de specialitate, debutant si referent

Concurs pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a urmatoarelor posturi contractuale: mecanic utilaj, mecanic intretinere, sef formatie muncitori, instalator/constructii, muncitor necalificat, paznici

Concurs pentru ocuparea functiei publice de inspector debutant – compartiment taxe si impozite si agenti economici – data concursului 25.04.2017

Rezultat selectie dosare concurs de angajare pe perioada nedeterminata a functiilor vacante din cadrul Compartimentului de Promovare si Marketing: inspector de specialitate, debutant si referent

Concurs de angajare pe perioada nedeterminata a functiilor vacante din cadrul Compartimentului de Promovare si Marketing: inspector de specialitate, debutant si referent

Concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta – inspector clasa I – grad profesional debutant

Concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a functiei contractuale de conducere – administrator public – data limita depunere dosar 15.03.2017, ora 16.30

Centralizator nominal al rezultatului concursului pentru ocuparea functiei contractuale de executie: ingrijitor

Rezultat selectie dosare inscriere – concurs angajare politist local – perioada concurs 17.11.2016-21.11.2016

Rezultat selectie dosare inscriere – concurs administrator asociatie de proprietari

Anunt concurs angajare femeie de servici

Anunt privind rezultatele la proba practica – concurs din data de 26.10.2016

Concurs angajare inspector, clasa I, gradul profesional principal – compartimcnt Contabilitate si Bugel. Inscrierile sc fac la sediul Primarici in termen de 20 zile de la aparitia anuntuiui in Monitorul Oficial, partea a Ill-a, respectiv, 27.10.2016-15.11.2016.

Concurs ocupare post muncitor necalificat si ingrijitor – data limita depunere dosar 02.11.2016

Concurs angajare politist local – clasa III, grad profesional – asistent – data limita depunere dosar 06.11.2016

Anunt concurs – 1 post muncitor necalificat trapta profesionala 1 – Compartiment Reparatii si Intretinere – data limita depunere dosar 18.10.2016

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat in perioada 12.09.2016 – 14.09.2016

Concurs angajare muncitor necalificat – data limita depunere dosar 02.09.2016

Centralizator interviu sofer

Rezultate proba practica – concurs angajare conducator auto si muncitor necalificat

Anunt – concurs promovare grad profesional

Centralizator nominal concurs 27.07.2016 – promovare profesionala

Rezultat selectie dosare concurs promovare – 25.07.2016

ANUNȚ – Concurs de promovare

Centralizator nominal – rezultat concurs gradina botanica.

Anunt privind rezultatul obtinut la proba scrisa – concurs angajare

Anunt concurs angajare compartiment Achizitii Publice, Buget si Contabilitate, Politie Locala – termen depunere dosar 12.01.2015;

Anunt – rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat in perioada 29.12.2015

Anunt selectie dosare de inscriere la concursul organizat in perioada 29.12.2015

Anunt concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii public (data limita depunere dosar – 16.12.2015):

– inspector de specialitate – biolog
– inspector de specialitate – inginer horticol
– muncitor calificat – mecanic utilaj
– muncitor calificat – electrician
– muncitor necalificat – reparatii si intretinere

Rezultatul selectiei de inscriere la concursul organizat in perioada 16.09.2015-18.09.2015 – sef formatie muncitori

Concurs pentru ocuparea a doua functii publice:
– inspector, clasa I, debutant – compartiment Publicitate, Relatii cu Publicul si Arhiva;
– inspector, clasa I, debutant – compartiment Achizitii Publice.

Concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de conducere, de sef formatie muncitori gradul II, din cadrul Serviciului Public de Gospodarie Comunala, formatia Salubrizare-Parc Auto. Data limita depunere dosar 08.09.2015, ora 16:00.

Concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a a doua functii contractuale de executie din cadrul Formatiei Salubrizare – Parc Auto (muncitor calificat, treapta profesionala III (mecanic utilaj si muncitor necalificat, treapta profesionala I).

Rectificare anunt concurs pentru ocuparea a doua functii publice de politist local, clasa III, gradul profesional principal din cadrul Serviciului Politie Locala.

Concurs pentru ocuparea a doua functii publice de politist local, clasa III, gradul profesional principal din cadrul Serviciului Politie Locala.

Concurs de promovare in gradul profesional superior pentru functionarul din cadrul compartimentului Registrul Agricol.

Concurs de promovare in gradul profesional superior pentru functionarul din cadrul compartimentului Executare Silita si Urmarire Contracte de Vanzare – Cumparare.

Anunt angajare – compartiment Publicitate, Relatii cu Publicul si Arhiva; compartiment Implementare Proiecte Finantate din Fonduri Externe Nerambursabile.

Anunt concurs de promovare in gradul profesional superior pentru functionarii publici din cadrul Serviciului Financiar – Economic care indeplinesc conditiile de promovare in grad.

Anunt concurs de promovare in gradul profesional principal pentru politistii locali din cadrul Serviciului Politie Locala care indeplinesc conditiile de promovare in grad.

Anunt concurs de promovare in gradul profesional principal pentru functionarii publici din cadrul Serviciului Financiar – Economic care indeplinesc conditiile de promovare in grad.

Anunt concurs de promovare in gradul profesional principal pentru functionarii publici din cadrul compartimentului Taxe si Impozite si Agenti Economici si din cadrul compartimentului de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara care indeplinesc promovarea in grad – 23.12.2013.

Anunt concurs de promovare in gradul profesional superior pentru functionarii publici din cadrul compartimentului Taxe si Impozite si Agenti Economici si din cadrul compartimentului proiecte, programe, care indeplinesc promovarea in grad – 29.01.2014.

Anunt concurs de promovare in gradul profesional superior pentru functionarii publici din cadrul compartimentului proiecte, programe, care indeplinesc promovarea in grad – 29.01.2014.

Anunt concurs de promovare in gradul profesional superior pentru functionarii publici din cadrul compartimentului Amenajarea teritoriului, patrimoniu si cadastru care indeplinesc promovarea in grad – 31.01.2014, ora 13:00.

Anunt concurs de promovare in gradul profesional superior pentru functionarii publici din cadrul compartimentului juridic care indeplinesc promovarea in grad – 29.01.2014, ora 11:00.

Anunt concurs de promovare in gradul profesional superior pentru functionarii publici din cadrul compartimentului Amenajarea teritoriului, patrimoniu si cadastru care indeplinesc promovarea in grad – 17.02.2014, ora 13:00.

Anunt concurs de promovare in gradul profesional superior pentru functionarii publici din cadrul compartimentului proiecte, programe, care indeplinesc promovarea in grad – 13.02.2014, ora 11:00.

Anunt concurs de promovare in gradul profesional superior pentru functionarii publici din cadrul compartimentului juridic care indeplinesc promovarea in grad – 13.02.2014, ora 11:00.

Anunt concurs angajare pentru postul de muncitor necalificat, treapta profesionala I (manipulant masina gunoi menajer, maturat stradal) in cadrul Formatiei Salubrizare – Parc Auto.

Anunt concurs angajare pentru 2 posturi de muncitor necalificat, treapta profesionala I (manipulant masina gunoi menajer, maturat stradal) in cadrul Formatiei Salubrizare – Parc Auto.

Anunt concurs angajare pentru un post contractual vacant, inspector de specialitate, gradul II, Compartiment Proiecte Finantate din Fonduri Externe Nerambursabile – perioada determinata.

Concurs de promovare pentru functia publica de conducere vacanta de sef  serviciu in cadrul Serviciului Politie Locala.

Concurs de promovare in gradul profesional principal pentru functionarii publici din cadrul compartimentului Achizitii Publice.

Concurs de promovare in functia contractuala de muncitor calificat, treapta III (mecanic utilaj), formatia Salubrizare-Parc Auto.

Concurs de promovare în grad profesional pentru funcționare publică în compartiment. Situații de urgență de îngrijire a îndeplinirii condițiilor de promovare în grad .

Concursul de promovare în gradul superior profesional pentru funcționarea publică a unui compartiment de contabilitate și îngrijire Bugetelor îndeplinește condițiile de promovare în grad.

Concurs de promovare în grad profesional superior pentru funcții de public în compartimentul Executie silita și urmarire contract de vanzare cumparare.

Concurs de promovare în gradul profesional principal pentru funcții publice și împărțite în compartimentul public, în ceea ce privește privirea publică și arhive.

© 2011 Primaria Techirghiol · Stiri · Designed by INDRA SISTEMAS S.A. · Powered by INDRA SISTEMAS S.A.