Dezbateri publice

Anunt dezbatere publica depunere Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul”Valorificarea potențialului balnear și turistic al Lacului Techirghiol prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare, strada Lacului, oraș Techirghiol”

Anunt dezbatere proiect Teatrul de vara

Anunt consultare publica proiect de hotarare privind actualizarea preliminara a Planului Urbanistic General al orasului Techirghiol si a Regulamentului General de Urbanism. ***** Regulament Local ***** Reglementari UTR-uri *****.

Anunt dezbatere publica privind aprobare indicatori tehnico-economici ai SF – infiintare Serviciul public distributie gaze naturale in orasul Techirghiol.

Draft buget de venituri si cheltuieli 2018

Dezbatere publica privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pe anul 2018 anexe

Dezbatere publica privind aprobare proiectul “Delegare de gestiune prin concesiune a Serviciului de iluminat public in orasul Techirghiol”

Dezbatere publica privind proiectul “Valorificarea potentialului balnear si turistic al lacului Techirghiol prin dezvoltarea infrastructurii tehnico – edilitare”

Dezbatere publica privind delegarea de gestiunea serviciului public de salubrizare

Strategia de dezvoltare locala a orasului Techirghiol

Proiect de hotarare privind zonificarea fiscala a localitatii Techirghiol

Proiect de hotarare impozite si taxe 2017

Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear si a activitatilor recreative in statiunea balneara Techirghiol. – doc 1, doc 2

Anunț dezbatere publică proiect de hotarare ”Aprobare concesionare prin licitație publică deschisă a Serviciului public de gestionare a cainilor fară stăpân”

ANUNT ELABORARE – PLAN URBANISTIC ZONAL pentru modificare PUD-CONDOMENIU b-dul EFORIE Nr. 7„CENTRUL DE EXCELENTA IN SANATATE (cazare, tratament, spa)”

Anunț: Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, supunem dezbaterii publice urmatoarele Proiecte de hotarare:

© 2017 Primaria Techirghiol · Stiri · Designed by INDRA SISTEMAS S.A. · Powered by INDRA SISTEMAS S.A.