Esti aici: Home > Evenimente > Stiri > VOLUNTARI PENTRU POLITIA LOCALA

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA  ATIVITĂȚII  VOLUNTARILOR DIN CADRUL POLIȚIEI LOCALE A ORAȘULUI TECHIRGHIOL

CAPITOLUL I – GENERALITĂȚII

Art.1. Prezentul regulament reglementează activitatea de voluntariat a persoanelor fizice în cadrul Poliției Locale a Orașului Techirghiol.

Art.2. Activitatea de voluntariat a persoanelor fizice din cadrul Poliției Locale a Orașului Techirghiol, va respecta prevederile legale reglementate prin Legea 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările și completările ulterioare, raportat la următoarele principii și prescripții:

 • voluntariatul reprezintă participarea voluntarului persoană fizică la activității de interes public  desfășurate în folosul altor persoane sau al societății, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără renumerație individual sau în grup;
 • activitatea de interes public reprezintă activitatea desfășurată în domenii precum: artă și cultură, sport și recreere, educație și cercetare, protecția mediului, sănătate, asistență socială, religie, activism civic, drepturile omului, ajutor umanitar și/sau filantropic, dezvoltare comunitară, dezvoltare socială;
 • organizația-gazdă este persoana juridică de drept public sau de drept privat, fără scop lucrativ, care organizează și administrează activității de voluntariat;
 • contractul de voluntariat reprezintă convenția încheiată între un voluntar și organizația-gazdă, în temeiul căreia prima parte se obligă să presteze o activitate de interes public, fără a fi remunerată, iar cea de a doua se obligă să ofere o activitate adecvată solicitării sau pregătiri voluntarului;
 • voluntarul este orice persoană fizică, fără deosebire de rasă, origine etnică, religie, sex, opinie, apartenență politică, care a dobândit capacitate de muncă potrivit legislației în domeniul munci și desfășoară activități de voluntariat;
 • beneficiarul activității de voluntariat este persoana fizică, alta decât soțul/soția și copiii, sau persoana juridică în folosul căreia se desfășoară activitatea de voluntariat;
 • coordonatorul voluntarilor este voluntarul sau angajatul organizației-gazdă, care îndeplinește sarcinile legate de coordonare și administrarea activității voluntarilor.

Art.3. Activitatea de voluntariat are la bază următoarele principii:

 • participarea ca voluntar, activitatea de interes public, neremunerată și bazată pe o decizie liber consimțită a voluntarului;
 • implicarea activă a voluntarului în viața comunității;
 • desfășurarea voluntarului cu excluderea renumerației din partea beneficiarului activități;
 • participarea persoanelor la activitățile de voluntariat, pe baza egalități de șanse și de tratament, fără discriminări;
 • activitatea de voluntariat nu substituie munca plătită;
 • caracterul de interes public al activității de voluntariat.

CAPITOLUL II – REGULI GENERALE PRIVIND  ACTIVITATEA DE VOLUNTARIAT

Art.4. Poate fi voluntar în activitatea specifică Poliției Locale orice persoană care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • · este majoră, fără cazier sau antecedente penale;
 • · consimte benevol să acționeze ca voluntar;
 • · are cetățenia română și domiciliul pe raza orașului Techirghiol;
 • · este cunoscută cu o comportare civilizată, este discretă și nu are vicii care să atragă comentarii negative din partea comunității, ori afecțiuni psihice;
 • · are o stare de sănătate corespunzătoare atestată pe baza de examen medical de specialitate;
 • · promovează cursurile de instruire organizate de către Poliția Locală a Orașului Techirghiol;

Art.5. Selecția și recrutarea candidaților de voluntari se va face în urma unui interviu, având la bază cererea scrisă a acestora și documentele care să ateste îndeplinirea cerințelor menționate. Comisia de selecție va fi constituită prin decizia  Primarului Orașului Techirghiol.

Art.6. Instruirea voluntarilor se va realiza prin parcurgerea unor cursuri organizate de către Poliția Locală a Orașului Techirghiol.

CAPITOLUL III -PRINCIPALELE ACTIVITĂȚII ȘI OBLIGAȚII  ALE VOLUNTARULUI

Art.7. Principalele activități în care poate fi implicat voluntarul Poliției Locale a Orașului Techirghiol sunt:

 • · participarea la desfășurarea activităților Poliției Locale ce vizează prevenirea actelor antisociale;
 • · popularizarea unor acte normative, distribuirea unor pliante și afișe privind unele măsuri preventive și de autoapărare;
 • · organizarea unor activități ce vizează ordinea și liniștea publică în parcări, în zona localurilor publice, parcuri, unității de învățământ sau alte locuri;
 • · sprijinirea personalului Poliției Locale ce acționează pentru menținerea ordinii și liniștii publice pe raza orașului Techirghiol, cu diferite ocazii;
 • · executarea unor activității de patrulare și supraveghere în anumite zone în scopul prevenirii comiterii de contravenții sau infracțiuni;
 • · voluntari vor patrula, de regulă, având peste ținută o vestă reflectorizantă cu inscripția ”Voluntar-Poliția Locală” și obligatoriu asupra lor legitimația de voluntar;
 • · voluntarii vor patrula atât în patrule mixte însoțind polițiștii locali, cât și în patrule formate din minim doi voluntari, situație în care unul dintre aceștia, desemnat de șeful de schimb, este ”șef de patrulă”;
 • · în nici o situație în care patrula este formată exclusiv din polițiștii voluntari, acestea nu va interveni singură în rezolvarea problemelor operative, sarcina principală fiind informarea urgentă și de culegere de date necesare stabiliri stării de fapt și de drept.

Art.8. Orice acțiune a voluntarului Poliției Locale trebuie să se raporteze, în principal următoarelor reguli:

a) respectarea drepturilor cetățenilor, fără nici o deosebire;

b) respectarea legii, în orice situație sau împrejurare;

c) voluntarul nu acționează niciodată singur, doar în prezența polițistului local;

d) voluntarul respectă întotdeauna indicațiile polițistului local;

e) în timpul activităților desfășurate în comun cu polițiștii locali, voluntarul poartă întotdeauna o ținută decentă și echipamentul inscripționat, are la vedere însemnele distinctive (ecusonul ) și are asupra sa legitimația de voluntar;

f) indiferent de activitate, voluntarul are obligația de a proteja viața, sănătatea și integritatea corporală a propriei persoane, a polițistului și a tuturor cetățenilor;

g) orice prejudiciu material sau ne-material, înregistrat din cauza acțiuni sau inacțiuni voluntarului, este suportat de acesta;

h) în orice situație, voluntarul păstrează o ținută și o atitudine cuviincioasă corespunzătoare;

i) folosirea mijloacelor și a procedeelor de imobilizare sau autoapărare se face numai în condițiile legii și numai dacă situația o impune;

j) în situațiile în care este martorul al diferitelor evenimente, anunță imediat Poliția Locală, fără să acționeze independent în calitatea de voluntar;

Art.9. Voluntarul nu va folosi legitimația, însemnele distinctive și echipamentul din dotare în alte situații sau în alte scopuri decât cel pentru care i-au fost încredințate.

CAPITOLUL IV- REGULI TACTICE APLICABILE ÎN DIFERITE SITUAȚII

Art.10. La intervenția în cazuri în care sunt implicați minori, femei, copii, bătrâni, persoane cu afecțiuni psihice, voluntarul va respecta următoarele reguli:

 • · se va urmări ca tonul conversației să fie calm, liniștit, înțelegător;
 • · se va urmări câștigarea încrederii persoanelor respective;
 • · se va încerca implicarea unor membrii ai familiei în rezolvarea situațiilor, atunci când este nevoie;
 • · se va sprijini polițistul în luarea unor măsuri și respectarea indicaților acestuia;
 • · se va supraveghea cu atenție persoanele și zona unde se acționează;

Art.11. La intervenția în cazuri în care sunt implicate persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice, voluntarul va respecta următoarele regulii:

 • · persoanele care se manifestă agresiv și pun în pericol integritatea corporală a altor persoane sau tulbură grav ordinea și liniștea publică sunt imobilizate de către polițistul local și condus la sediul Poliției Locale. Voluntarul acordă sprijin polițistului local în această acțiune, participând la imobilizarea acesteia și protejarea vieții, a sănătății și integrității corporale a oricăror persoane;
 • · la constatarea, observarea oricăror evenimente antisociale va informa de urgență polițiștii locali;
 • · va sprijini polițistul local în culegerea oricăror date și informații care pot contribui la lămurirea împrejurărilor în care a avut loc evenimentul;
 • · tonul conversației cu aceste persoane trebuie să fie calm și politicos;
 • · se va apela la ajutorul altor cetățeni ce pot interveni în rezolvarea situației;
 • · va supraveghea cu atenție persoanele și zona unde are loc intervenția;

Art.12. În situațiile in care un număr mare de persoane participa la diferite evenimente organizate(sărbători, festivaluri, întruniri, etc.) sau neorganizate (manifestații spontane) unde trebuie luate masuri de menținere a ordinii si liniștii publice, voluntarul politiei locala va respecta următoarele reguli:

 • · nu fac comentarii ce pot incita participanții la aceste întruniri;
 • · voluntarul respecta consemnul sau indicațiile date de polițistul local pentru desfășurarea activității;
 • · se supraveghează cu atenție mulțimea, pentru identificarea oricăror situații ce pot afecta ordinea si liniștea publică, siguranța cetățenilor sau a bunurilor;
 • · in cazul manifestațiilor spontane, se informează despre caracterul acesteia, numărul aproximativ de participanți, intențiile acestora se încearcă identificarea inițiatorilor acțiunii;
 • · se urmărește evitarea altercațiilor si a încăierărilor;
 • · ținuta si echipamentul voluntarului trebuie sa fie in perfecta stare;

Art.13. Sunt frecvente situațiile in care voluntarul poate acționa in sprijinul Politiei Locale, in cazul scandalurilor si al încăierărilor in locuri si localuri publice. Diversitatea acestor situații si uneori amploarea lor, determina modalități  complexe si multiple de intervenție din partea polițiștilor locali.

De regula, aceste situații au ca factor determinant consumul excesiv de alcool, de aceea voluntarul trebuie sa tina cont si de regulile specifice de intervenite in aceste situații. In plus, voluntarul Politie Locale trebuie sa cunoască următoarele reguli:

 • · intervenția se pregătește din timp si nu se acționează precipitat;
 • · orice informație despre natura conflictului , părțile implicate, căile de acces in zona sau in localul public si distribuirea spatiilor interioare, sunt foarte importante încă din etapa de pregătire a intervenției;
 • · in situația in care este pusa in pericol viața, sănătatea sau integritatea corporala a vreunei persoane, voluntarul acționează cu prioritate pentru imobilizarea agresorului împreuna cu polițistul local si cu alți cetățeni;
 • · sunt respectate cu strictețe toate indicațiile polițistului local;
 • · nu se acționează individual;
 • · tonul conversației trebuie sa fie calm, ferm si cuviincios, evitându-se reproșurile, observațiile, jignirile;
 • · retine orice detalii despre persoane sau împrejurări ce pot influenta modul de rezolvare al evenimentului si le comunica polițistului local;
 • · se acorda sprijin polițiștilor locali pentru conducerea persoanelor implicate, la sediul Poliției Locale;
 • · daca exista victime se anunța orice unitate medicala pentru acordarea ajutorului necesare.

Art.14. In cazul observării săvârșirii unei infracțiuni, indiferent de natura ei, voluntarul respecta următoarele reguli:

 • · sprijină polițistul local pentru salvarea victimelor si acordarea primului ajutor;
 • · participa la prinderea autorului faptei, in cazul infracțiunilor flagrante, respectând indicațiile polițistului local;
 • · acorda sprijin pentru marcarea locului faptei, eliminarea altor pericole, conservarea eventualelor probe din zona, fără a aduce modificări;
 • · asigura paza locului faptei pana la sorirea echipei de cercetare;
 • · înlătură eventualii curioși, solicitând acestora sa respecte distanta de siguranță;
 • · supraveghează cu atenție zona si persoanele din apropiere pentru identificarea eventualilor martori si comunica polițistului local datele acestora.

Art.15. Conflictele inter si intrafamiliale pot si simple certuri si contraziceri făcute sau agresiuni fizice dintre cele mai grave. Intervenția este necesara pentru evitarea situațiilor in care este pusa in pericol viața, sănătatea si integritatea persoanelor. Reguli ce trebuie respectate in aceste situații:

 • · intervenția are loc numai după o etapa pregătitoare, in cadrul căreia sunt adunate informații despre natura conflictului, numărul persoanelor implicate, date despre locul intervenției, amplasarea cailor de acces si distribuirea spatiilor interioare, etc;
 • · este interzisa pătrunderea in locuința proprietarului fără invitația scrisa a unuia dintre persoanele implicate ce are si calitate de proprietar sau numai in situații in care exista date certe ca este pusa viața sau integritatea unei persoane;
 • · la locul conflictului, voluntarul va sta la 1-2 m lateral fata de polițistul local, permițând acestuia sa fie văzut din interiorul casei;
 • · va supraveghea cu atenție persoanele din jur, nepermițând acestora vreo agresiune asupra sa ori asuprea polițistului local;
 • · daca sunt invitați in interior, voluntarul va pătrunde imediat după polițistul local, împreuna cu proprietarul, supraveghindu-l in permanenta;
 • · tonul conversației trebuie sa fie calm, ferm, politicos;
 • · voluntarul acorda sprijin polițistului local, ascultând indicațiile acestuia;

Art.16. În cazul unor evenimente, rare ca frecvență de apariție, dar intense din punct de vedere emoțional, cum ar fi amenințările cu sinuciderea sau autoincendierea, calmul și stăpânirea de dine sunt esențial. Voluntarul Poliției Locale trebuie să respecte următoarele reguli:

 • · acordă sprijin polițistului local și ascultă indicațiile acestuia;
 • · nu intervine în timpul discuțiilor sau al negocierilor;
 • · dacă este posibil, sprijină polițistul local pentru imobilizarea persoanei;
 • · anunță salvarea și/sau pompierii despre evenimentul aflat în desfășurare;
 • · solicită eventualilor curioși să stea la distanță și ia măsuri pentru îndepărtarea oricăror persoane sau obiecte periculoase din zonă
 • · solicită sprijin cetățenilor pentru a fi aduse în zonă, cât mai repede, pături, stingătoare, sau alte materiale de care este nevoie;

Art.17. Cu ocazia activităților desfășurate în comun cu polițistul local, voluntarul poate desfășura unele activități pe linie de circulație rutieră, cum ar fi: supravegherea modului de afluire/defluire a elevilor înspre/dinspre școală în special în zona trecerilor de pietoni, sprijinirea polițistului local cu ocazia intervenției la evenimente rutiere, activități în cadrul unor dispozitive speciale instituite în anumite situații (adunări cu public numeros, activități organizate, etc.), fiind obligat să respecte următoarele reguli:

 • · ascultă indicațiile polițistului local, asigurându-se în permanență că nu este pusă în pericol viața, sănătatea și integritatea corporală a propriei persoane, a polițistului sau a altor cetățeni;
 • · asigură zona în care își desfășoară activitatea, supraveghind în permanență persoanele și vehiculele din apropriere;
 • · înlătură curioși, îndepărtând persoanele care încalcă zona sau perimetrul indicat de polițistul local;
 • · participă la luarea măsurilor de siguranță rutieră stabilite de polițistul local;
 • · sprijină polițistul local atunci când acesta îl solicită pentru diferite situații;
 • · va purta obligatoriu peste ținută o vestă fosforescentă cu inscripția ”Voluntar – Poliția Locală”

Art.18. În situațiile în care voluntarul observă următoarele fapte antisociale;

 • · circulația căruțelor pe raza orașului;
 • · prezența în locuri publice a persoanelor care apelează la mila trecătorilor;
 • · prezența taberelor de rromi;
 • · distrugeri pe domeniul public;
 • · perturbarea liniști publice, inclusiv de către membrii unei ”găști de cartier”
 • · autovehicule parcate neregulamentar sau pe spații verzi;
 • · deteriorarea unor indicatoare rutiere;
 • · depozitări ilegale de deșeuri de orice tip;
 • · vehicule abandonate pe domeniul public sau privat al statului;
 • · murdărirea carosabilului de către autovehicule cu roți necurățate;
 • · deteriorări ale mobilierului urban;
 • · lipirea de afișe în locuri neautorizate;
 • · amenajarea neautorizată a rampelor de deșeuri;
 • · vânzarea de produse în locuri neautorizate;

va anunța imediat Poliția Locală, fără să acționeze independent.

CAPITOLUL V – DISPOZIȚII FINALE

Art.19. Scopul principal al activității de voluntariat îl reprezintă asigurarea transparenței activității Poliției Locale, precum și informarea cetățenilor cu privire la actele normative și procedurile legale aplicabile pe raza orașului.

Art.20. De asemenea, se urmărește multiplicarea vectorilor de observare și combatere a faptelor antisociale.

Art.21. În subsidiar, se urmărește atât creșterea gradului de implicare civică a cetățenilor, cât și eficientizarea activității Poliției Locale.

Art.22. Coordonarea activității voluntarilor, precum și preluarea informaților transmise de către aceștia și predarea spre rezolvare compartimentelor competente, se face de către Poliția Locală.

Art.23. Periodic, Poliția Locală va prezenta Primarului Orașului Techirghiol informări cu privire la activitățile desfășurate de voluntari, eficiența muncii acestora, precum și eventualele propuneri de îmbunătățire a activității.

Art.24. Organizația gazdă – Poliția Locală a Orașului Techirghiol – va păstra un registru de evidență a voluntarilor, a duratei și timpul activității desfășurate de aceștia.

Art.25. La terminarea perioadei de voluntariat, organizația gazdă va elibera un certificat nominal care să recunoască prestarea activității de voluntar, precum și aptitudinile dobândite.

CONTRACT DE VOLUNTARIAT NR. …………………/……………………………….

Art.1.PĂRȚILE CONTRACTUALE:

Primaria orasului Techirghiol, cu sediul în Oraș Techirghiol, str. Dr. Victor Climescu, nr. 24, jud. Constanța, reprezentată legal prin Primar Soceanu Iulian- Constantin, în calitate de Beneficiar al voluntarului,

și

……………………………………………………………………, fiul/fiica lui ……………………………………. și al ……………………………………………, născut(ă) la data de ………………………………………, în localitatea ……………………………………………, domiciliat(ă) în ………………………………………………………………, posesor(oare) al(a) actului de identitate seria ……………… nr. ……………………………….. eliberat de …………………………………………………… la data de ……………………………………………… în calitate de Voluntar, s-a încheiat prezentul contract, în conformitate cu Legea 78/2014 – privind reglementarea activității de voluntariat în România.

Art.2.OBIECTUL CONTRACTULUI:

Îl constituie desfășurarea unor activități în următoarele domenii:

 • Participarea la acțiunile Poliției Locale a Orașului Techirghiol ce vizează prevenirea faptelor antisociale;
 • Popularizarea unor acte normative, distribuirea unor pliante și afișe privind unele măsuri preventive și de autoapărare;
 • Organizarea unor activități ce vizează ordinea și liniștea publică în parcări, în zona localurilor publice, parcuri, unități de învățământ sau alte locuri;
 • Sprijinirea personalului Poliției Locale a Orașului Techirghiol ce acționează pentru menținerea ordinii și liniștii publice pe raza orașului, cu diferite ocazii;
 • Executarea unor activități de patrulare și supraveghere în anumite zone, în scopul informării instituției cu privire la aspectele negative constatate;

Art.3.DREPTURILE ȘI OBLIGAȚILE VOLUNTARULUI

3.1 Drepturi:

 • de a participa activ la elaborarea și derularea acțiunilor în considerarea cărora se încheie prezentul contract;
 • de a desfășura activități în concordanță cu Regulamentul privind Organizarea și Funcționarea Activității  Voluntarilor Poliției Locale;
 • de a i se asigura un loc în care să-și desfășoare activitatea și accesul la echipamentul și consumabilele necesare derulării activității;
 • de a i se asigura instructajul privind protecția muncii, în funcție de natura și caracteristicile activității pe care o desfășoară;
 • de a i se elibera de către beneficiarul voluntarului, certificatul nominal care atestă calitatea de voluntar;
 • de a beneficia de titluri onorifice, decorații, premii, în condițiile legii;
 • de a beneficia de timp liber corespunzător cu activitatea de voluntariat;
 • de ai se asigura confidențialitatea și protecția datelor personale;

3.2. Obligații:

 • să respecte drepturile omului și libertățile fundamentale în relația cu cetățenii;
 • să respecte prevederile constituționale legale în vigoare și Hotărârile Consiliului Local în materie;
 • să îndeplinească la timp sarcinile primite din partea beneficiarului voluntariatului;
 • să prezinte rapoarte de activitate;
 • să participe la cursurile de instruire organizate, inițiate sau propuse de către beneficiarul voluntarului;
 • să cunoască misiunea și activitățile beneficiarului voluntarului;
 • să ocrotească bunurile pe care le folosesc în cadrul activității de voluntariat;
 • să aibă un comportament adecvat;
 • să cunoască și să respecte întocmai procedurile specifice și prevederile Regulamentului privind Organizarea și Funcționarea Activității Voluntarilor Poliției Locale, precum și ale Fișei de Voluntariat;
 • obligația de a presta o activitate de interes public, fără remunerație;
 • obligația unei conduite complementare cu obiectivele generale ale voluntariatului – îmbunătățirea calității vieții și reducerea sărăciei, dezvoltarea sustenabilă, sănătatea, prevenirea și gestionarea efectelor dezastrelor, incluziunea socială și, totodată, lupta împotriva excluderii sociale  și discriminarea;
 • obligația de a păstra confidențialitatea informaților la care are acces în cadrul activității de voluntariat, pe perioada desfășurării contractului de voluntariat și pe o perioadă de 2 ani după încetarea acestuia;
 • obligația de a anunța indisponibilitatea temporară de a presta activitatea de voluntariat în care este implicat;

3.3 Costul oricăror prestații medicale, împotriva riscurilor de accident și de boală, ce decurg din natura activităților desfășurate, se suportă integral de voluntar.

Art.4.DREPTURILE ȘI OBLIGAȚILE BENEFICIARULUI VOLUNTARIATULUI

4.1 Drepturi:

 • dreptul de a stabili organizarea și funcționarea activității de voluntariat;
 • dreptul de a iniția conținutul fișei de voluntariat, pe care o adaptează la solicitarea și pregătirea voluntarului, precum și la tipul de activități de voluntariat desfășurate de către organizația – gazdă;
 • dreptul de a exercita controlul asupra modului de implementare a fișei de voluntariat prin coordonatorul de voluntari;
 • dreptul de a constata abaterile voluntarului, raportate la clauzele stabilite în contractul de voluntariat, fișa de voluntariat și/sau în fișa de protecție a voluntarului.

4.2 Obligații:

 • să asigure desfășurarea activităților sub conducerea unui coordonator de voluntari;
 • să țină evidența voluntarilor, a duratei și a tipului activităților desfășurate și evaluarea voluntarilor pe baza criteriilor stabilite în regulamentul intern;
 • să-l trateze pe voluntar ca pe un coleg cu drepturi egale, în timpul serviciului;
 • să asigure voluntarului un loc unde să-și desfășoare activitatea și accesul la echipament și consumabilele necesare;
 • să asigure condiții legale de protecție a muncii în funcție de natura și caracteristicile activităților desfășurate de voluntar;
 • să elibereze voluntarului certificatul nominal care atestă calitatea de ”Voluntar al Poliției Locale”;
 • să-l sprijine în realizarea intereselor profesionale și să-l coordoneze.

Art.5.DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de ……………………………………………………….., cu posibilitatea prelungirii pentru o perioadă de încă 1(un) an cu acordul ambelor părți.

Programul și durata timpului de lucru sunt stabilite în funcție de nevoile curente ale beneficiarului.

Art.6. – RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ:

În executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordonează coordonatorului voluntarilor. Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaților asumate prin prezentul contract atrage răspunderea părții în culpă, fiind supusă regulilor prevăzute de Codul Civil.

Art.7. – ÎNCETAREA ȘI MODIFICAREA CONTRACTULUI:

Contractul de voluntariat încetează în următoarele condiții:

 • la expirarea termenului stabilit în contract, respectiv la data la care prestațiile care fac obiectul contractului au fost executate;
 • de comun acord;
 • când organizația – gazdă își încetează activitatea;
 • prin denunțare unilaterală;
 • în caz de reziliere a contractului;

Denunțarea unilaterală a contractului de voluntariat are loc la inițiativa oricărei părți, fără obligația prezentării motivelor. La încetarea contractului se va preda certificatul de voluntar, precum și legitimația, insigna, vesta inscripționată și toate bunurile primite de la Poliția Locală.

Participarea voluntarului la activități împreună cu polițistul local, inclusiv folosirea unor obiecte, materiale sau mijloace de transport proprii, nu se remunerează din partea instituției, fiind considerate acte benevole, în sprijinul beneficiarului.

Dacă pe parcursul executării prezentului contract intervine, independent de voință o situație de natură să îngreuneze executarea obligaților ce revin voluntarului, contractul va fi cumulat sau renegociat.

Renegocierea contractului de voluntariat se face la cererea scrisă a uneia dintre părți formulată în termen de 15 zile de la data la care a intervenit respectiva situație.

Art.8.LITIGII:

Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea prezentului contract sun de competența instanțelor judecătorești, dacă părțile contractante nu le rezolvă pe cale amiabilă.

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, fiecare având aceeași valoare juridică.

Beneficiar al voluntariatului, Orasul Techirghiol

FIȘA DE VOLUNTARIAT

LEGITIMAȚIA NR. _____________

Numele și prenumele:

Fiul/fiica lui:

Data nașterii:

Locul nașterii:

CNP:

C.I./B.I.:

Starea civilă:

Domiciliul:

Reședința:

Telefon:

Telefon de contact în cazuri deosebite:

Pe timpul desfășurări activităților de voluntariat în cadrul organizație – gazdă Poliția Locală a Orașului Techirghiol, voluntarul va executa următoarele activității:

 • · participarea la acțiunile Poliției Locale a Orașului Techirghiol ce vizează prevenirea actelor antisociale;
 • · popularizarea unor acte normative, distribuirea unor pliante si  afișe privind unele măsuri preventive și de autoapărare;
 • · organizarea unor activități ce vizează ordinea și liniștea publică în parcări, în zona localurilor publice, parcuri, unității de învățământ sau alte locuri;
 • · sprijinirea personalului Poliției Locale a Orașului Techirghiol ce acționează pentru menținerea ordinii și liniștii publice pe raza orașului Techirghiol, cu diferite ocazii;
 • executarea unor activități de patrulare și supraveghere în anumite zone, în scopul informării instituției cu privire la aspectele negative constatate;
 • să respecte drepturile omului și libertățile fundamentale în relația cu cetățenii;
 • respectarea prevederilor constituționale legale în vigoare și Hotărârile Consiliului Local în materie;
 • îndeplinirea la timp a sarcinilor primite din partea beneficiarului voluntariatului;
 • participarea la cursurile de instruire organizate, inițiate sau propuse de către beneficiarul voluntariatului;
 • cunoașterea misiunea și activitățile beneficiarului voluntariatului;
 • ocrotirea bunurilor pe care le folosesc în cadrul activității de voluntariat;
 • să aibă comportament adecvat;
 • cunoașterea și respectarea întocmai a procedurilor specifice si prevederilor Regulamentului privind Organizarea și Funcționarea Activității Voluntarilor Poliției Locale;
 • să  aibă o conduită complementară cu obiectivele generale ale voluntariatului – îmbunătățirea calității vieții și reducerea sărăciei, dezvoltarea sustenabilă, sănătatea, prevenirea și gestionarea efectelor dezastrelor, incluziunea socială și, totodată, lupta împotriva excluderii sociale  și discriminarea;
 • păstrarea confidențialității informaților la care are acces în cadrul activității de voluntariat, pe perioada desfășurării contractului de voluntariat și pe o perioadă de 2 ani după încetarea acestuia;
 • sesizează imediat lucrătorii Poliției Locale a Orașului Techirghiol, cu privire la:
  • circulația căruțelor pe raza orașului;
  • prezența în locuri publice a persoanelor care apelează la mila trecătorilor;
  • prezența taberelor de rromi;
  • plimbarea animalelor de companie în locuri interzise;
  • distrugeri pe domeniul public;
  • perturbarea liniști publice, inclusiv de către membrii unei ”găști de cartier”
  • autovehicule parcate neregulamentar sau pe spații verzi;
  • deteriorarea unor indicatoare rutiere;
  • depozitări ilegale de deșeuri de orice tip;
  • vehicule abandonate pe domeniul public sau privat al statului;
  • murdărirea carosabilului de către autovehicule cu roți necurățate;
  • deteriorări ale mobilierului urban;
  • lipirea de afișe în locuri neautorizate;
  • amenajarea neautorizată a rampelor de deșeuri;
  • vânzarea de produse în locuri neautorizate;

Data …………………………                                                          Semnătura ………………………….

FIȘĂ DE PROTECȚIE A VOLUNTARULUI

privind securitatea și sănătatea în muncă pentru activitatea de voluntariat

INSTRUIRE COLECTIVĂ

În conformitate cu prevederile art. 82 din H.G. nr. 1425/2006, cu privire la aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securității și Sănătății în muncă nr. 319/2006.

Privind securitatea și sănătatea în muncă a activității de voluntar întocmită azi, ………………………….., în str. Dr. Victor Climescu, nr. 24, orașul Techirghiol, jud. Constanța.

Subsemnatul, ……………………………………………………………………………………………… având funcția de ……………………………………………………………………………………………………………………………….., în cadrul Poliției Locale a Orașului Techirghiol, autorizat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța, am procedat la instruirea unui număr de …………………………………………. de persoane, conform tabelului nominal din Anexa 1, în domeniul securității și sănătății în muncă, pentru activitatea de voluntariat derulate pe timpul desfășurării misiunilor specifice sub coordonarea cadrelor instituției.

În cadrul instruiri s-au prelucrat materiale privind:

 • măsuri de acordare a primului ajutor în caz de accidente;
 • măsuri tehnice de utilizare a echipamentului de muncă;
 • măsuri de stingere a incendiilor;
 • prelucrarea modului și a conduitei privind circulația pe drumurile publice;
 • instruirea specifică legată de modul în care își desfășoară activitatea fie pe posturile fixe, fie în alte locuri stabilite în mod expres, activități care le desfășoară cu titularul patrulei;
 • instruirea cu privire la eventualele riscuri legate de modul în care se execută serviciul de voluntariat;
 • instruire cu privire la reglementările legate de locurile în care este aprobat/interzis fumatul;
 • instruire cu privire la interdicția de a lua decizii personale;
 • comportarea pe timpul producerii cutremurului, precum și primele măsuri ce trebuie luate;
 • instruirea cu privire la instituirea stării de alertă;
 • riscurile de accidente sau îmbolnăvire profesională la care sunt expuși voluntarii pe timpul desfășurării activităților de voluntariat;
 • măsuri tehnico-organizatorice de prevenire a riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională, specific domeniului de ordine publică.

Prezenta fisă de instructaj se va păstra la ………………………………………………………………………….

Efectuat instructaj,

……………………………………

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL TECHIRGHIOL

TABEL NOMINAL CU VOLUNTARII PARTICIPANȚI LA

INSTRUCTAJUL DIN DATA DE  …………………………..

NR. CRT. NUME PRENUME C.I./CNP SEMNĂTURĂ
1.

2.

3.

4.

Numele și prenumele persoanei care a primit un exemplar ……………………………………………..

Semnătură,

Către,

POLIȚIA LOCALĂ A ORAȘULUI TECHIRGHIOL

Subsemnatul/subsemnata, ………………………………………………………………………………………………., fiul/fiica lui …………………………………………. și a …………………………………………, născut(ă) la data de ………………………, în localitatea …………………………………………………….., județul ………………………………………, legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria ………. nr. ……………………., CNP …………………………………………., având nr. de telefon ……………………………………………………

Am luat la cunoștință prevederile legale î domeniul voluntariatului ( H.C.L. nr………….. din ……………………………… privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Activității Voluntarilor din cadrul Poliției Locale a Orașului Techirghiol, respectiv Legea 78/2014 – cu privire la reglementarea activității de voluntariat din România) și solicit înscrierea mea ca voluntar în cadrul Poliției Locale a Orașului Techirghiol.

De asemenea, având în vedere prevederile Legii 677/2001 – Legea privind protecția datelor cu caracter personal, sunt de acord ca datele mele de identificare sa fie prelucrate de Poliția Locală a Orașului Techirghiol, în scopul organizării și desfășurării activităților în care voi fi implicat ca voluntar.

Data                                                                                                 Numele și prenumele

DOSARUL VOLUNTARULUI TREBUIE SĂ CUPRINDĂ:

 • CERERE TIP DE ÎNSCRIERE
 • CAZIER JUDICIAR
 • COPIE ACT DE IDENTITATE
 • ADEVERINȚĂ DE LA MEDICUL DE FAMILIE
 • 2 POZE 3/4
 • CONTRACT DE VOLUNTARIAT
 • FIȘĂ DE VOLUNTARIAT
 • COPIE LEGITIMAȚIE VOLUNTAR
 • FIȘĂ DE PROTECȚIE A VOLUNTARULUI

© 2019 Primaria Techirghiol · Stiri · Designed by INDRA SISTEMAS S.A. · Powered by INDRA SISTEMAS S.A.