• Oras Techirghiol!
  Pentru a trece peste da-ti click in afara ferestrei

  Direcțiile Primăriei

  Primăria are în componenţă următoarele birouri şi compartimente:

  • Primar;
  • Viceprimar
  • Secretar
  • Serviciul Administrație Publică Locală;
  • Arhitect Șef;
  • Serviciul Financiar-Economic;
  • Serviciul Cultură, Sport, Bibliotecă și Implementare Proiecte;
  • Serviciul Public de Gospodărie Comunală;
  • Politie Locala
  • Compartiment Situatii de Urgenta

  Regulamentul de Organizare si Functionare a aparatului propriu al primarului

  HCL nr. 1/15.01.2019 privind aprobarea organigramei si a statului de functii pe anul 2019 al aparatului de specialitate al rpimarului orasului Techirghiol

  © 2011 Primaria Techirghiol · Stiri · Designed by INDRA SISTEMAS S.A. · Powered by INDRA SISTEMAS S.A.