ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE STARE CIVILA CA URMARE A PIERDERII, DISTRUGERII, DETERIORARII SAU FURTULUI

  • certificatele de stare civilă se eliberează pe baza cererii solicitantului, personal sau pe bază de procură specială de la locul de domiciliu al solicitantului sau de la locul unde se află în păstrare registrele de stare civilă.
  • eliberarea altor certificate în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate este supusă taxei de timbru.
  • prevederile art.62 lit.”j” din legea nr.119/1996 stabilesc că pierderea sau deteriorarea certificatelor de stare civilă, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă
© 2016 Primaria Techirghiol · Stiri · Designed by INDRA SISTEMAS S.A. · Powered by INDRA SISTEMAS S.A.