Ședință 26 August 2021

  • HCL NR. 122 alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Techirghiol
  • HCL NR. 123 rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al oraşului Techirghiol pentru anul 2021 ANEXA 1 LA HCL NR. 123 ANEXA 2 LA HCL NR. 123 ANEXA 3 LA HCL NR. 123 ANEXA 4 LA HCL NR. 123
  • HCL NR. 124 modificarea și completarea H.C.L. nr. 57 din 25.03.2021 privind aprobarea solicitării adresată Guvernului României prin administratorul bunului SRI – Direcția Regională de Informații Dobrogea-UM 0764 Constanța în vederea efectuării demersurilor necesare privind transmiterea imobilului în suprafață de 22.259 mp din domeniul public al statului și administrarea SRI-Direcția Regională de Informații Dobrogea-UM 0764 Constanța în domeniul public al orașului Techirghiol și declararea acestuia ca bun de interes local
  • HCL NR. 125 revocarea HCL. nr.305/17.12.2009 pentru aprobarea unui schimb de terenuri intre Consiliul Local Techirghiol si proprietari Andrei Dumitru si Andrei Georgeta
  • HCL NR. 126 aprobarea dării în folosință gratuită către S.C. E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A. a unei suprafețe de 3,20 mp în vederea montării stâlpului nr. 4 de medie tensiune
  • HCL NR. 127 punerea în aplicare a Deciziei Civile nr.52/C/03.06.2020 a Curții de Apel Constanta
  • HCL NR. 128 aprobarea studiului de oportunitate întocmit in vederea vânzării directe a imobilului apartament 1 construcție C2, suprafață utila 55,11 si teren aferent în cotă indiviză de 185,88 mp, situat in str. Răscoala din 1907 nr.52, oraș Techirghiol către Ceuca Luminița
  • HCL NR. 129 aprobarea studiului de oportunitate întocmit in vederea vânzării directe a imobilului apartament suprafață utila 66,71 si teren aferent in cota indiviza de 20,60 mp situat in str. Al. Puşkin nr.1.bl. B1, sc. A, parter, ap.2, oraș Techirghiol către Sivriu Daniela
  • HCL NR. 130 aprobarea studiului de oportunitate întocmit în vederea vânzării prin licitație publica a terenului în suprafață de 299 mp, str. Samuel Micu nr.7, aparținând domeniului privat al orașului Techirghiol
  • HCL NR. 131 prelungire durata Contract de închiriere nr. 3955/19.06.2001 – chiriaș SC PRUNDEANU IMPEX SRL
  • HCL NR. 132 completarea Listei de priorităţi în vederea repartizarii unei locuinţe ANL destinate inchirierii, Oras Techirghiol, str. Al. Puskin, nr. 3 B ANEXA LA HCL NR. 132
  • HCL NR. 133 aprobarea completării H.C.L nr.75/29.04.2021 ANEXA LA HCL NR. 133
  • HCL NR. 134 acordarea unor premii veteranilor, văduvelor de veterani de război, cuplurilor care aniversează 50 ani de căsătorie și persoanelor care au împlinit vârsta de 85 ani  ANEXA LA HCL NR. 134
  • HCL NR. 135 aprobarea dării în folosință gratuită către S.C. E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A. a unei suprafețe de 223 mp din parcela A105/2 în vederea amplasării a doi stâlpi 12g31, un stâlp 10g31 echipat cu un transformator, o casetă stradală [CS], BMPT şi LES JT 95 mmp
  • HCL NR. 136 aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza PT) si a Devizului General, in forma actualizata, pentru proiectul “Creșterea eficienței energetice a clădirii publice – Liceul teoretic Emil Racoviţă, oraşul Techirghiol, judeţul Constanța “, COD SMIS 118170 ANEXA 1 LA HCL NR. 136 ANEXA 2 LA HCL NR. 136
  • HCL NR. 137 acordarea cu titlu gratuit a unui loc de veci doamnei Ungureanu Florica, în calitate de beneficiară a Decretului-Lege Nr. 118 din 30 martie 1990 (*republicat*)

 

© 2021 Primaria Techirghiol · Stiri · Designed by INDRA SISTEMAS S.A. · Powered by INDRA SISTEMAS S.A.