SEDINTA 29 IULIE 2021

 • HCL NR. 101 aprobarea Contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul II al anului 2021 ANEXA HCL NR. 101 
 • HCL NR. 102 aprobarea studiului de oportunitate întocmit in vederea vânzării directe a terenului in suprafață de 600 mp. situat in str. Crizantemei nr.10, oras Techirghiol catre Popescu Daniel-Georgel
 • HCL NR. 103 aprobarea studiului de oportunitate intocmit in vederea vanzarii directe a terenului in suprafata de 600 mp. situat in str. Crizantemei nr.9, oras Techirghiol catre Lupu Laura -Cristina
 • HCL NR. 104 aprobarea studiului de oportunitate întocmit in vederea vânzării directe a imobilului construcție C1 – 31 mp. si a terenului aferent in suprafață de 98 mp. situat in str. Eroilor nr.4, oraș Techirghiol catre Savencu Vasile-Constantin
 • HCL NR. 105 aprobarea studiului de oportunitate întocmit in vederea
  vânzării directe a terenului in suprafață de 719 mp, str. Alecu Russo nr.3,oraș Techirghiol către Ceara Dumitru Paul
 • HCL NR. 106 prelungirea duratei Contractului de colaborare nr.10870/06.07.2020 încheiat între Consiliul Local Techirghiol si SC. CRIS FISHING SRL.
 • HCL NR. 107 aprobarea vânzării directe si prețului de vânzare a imobilului – construcție C2-44 mp şi teren aferent în suprafață de 76 mp, str. Oituz nr.4, lot 2/1, oraș Techirghiol către Stan Ștefan
 • HCL NR. 108 aprobarea vânzării directe si prețului de vânzare a imobilului – teren intravilan in suprafață de 359,78 mp – cotă indiviză, str. Transilvaniei nr.5, et.parter + mansardă, ap.1, Techirghiol catre Neagu Lucian-Teodor si Neagu Domnita Techirghiol
 • HCL NR. 109 constituirea dreptului de superficie a terenului aferent construcției în suprafață de 391 mp, oraș Techirghiol, str. D. Cantemir nr.16, lot 5 către Burecic Mihaela
 • HCL NR. 110 constituirea dreptului de superficie a terenului aferent construcției in suprafață de 314 mp. situat in oraș Techirghiol, str. W. Mărăcineanu nr.43, lot 29 către Omer Murat si Omer Cadrie
 • HCL NR. 111 aprobarea concesiunii fără licitație către Zgumă Dumitru, Zgumă Mihaela si Hașoti Dumitru pentru terenul în suprafață de 60 mp, str. Traian nr.1C, în vederea extinderii construcției
 • HCL NR. 112 aprobarea prețului pentru constituirea dreptului de superficie asupra terenului aferent construcţiilor C1, C2 in suprafață de 185 mp, oraș Techirghiol, str. Eroilor nr. 38A către Cojocaru Elena
 • HCL NR. 113 aprobarea Raportului semestrial de aplicare a Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada 01.01.2021 – 30.06.2021 ANEXA HCL NR. 113 
 • HCL NR. 114 aprobarea încheierii Actului Adițional nr. 1 la Contractul-cadru pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale(colectate si transportate separat, stocate temporar, sortate si încredințate in vederea valorificării deșeurilor de ambalaje la nivelul UAT oraș Techirghiol, județul Constanta, nr.5297/09.03.2021 ANEXA HCL NR. 114 
 • HCL NR. 115 aprobarea prelungirii termenului de semnare a Contractului de vânzare – cumpărare prevăzut la art.7 din HCL nr.113/30.07.2021, pentru aprobarea vânzării directe a imobilului construcției si teren de sub construcție din str. Victoriei nr.7B, oraș Techirghiol către actuala chiriașă Amet Seian
 • HCL NR. 116 completarea H.C.L. nr. 81/28.05.2021 prin care se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Techirghiol a clădirii C5-magazie parter, corp de cladire din cadrul imobilului Liceul Teoretic Emil Racovița Techirghiol, str. Nicolae Balcescu nr. 14
 • HCL NR. 117 aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „COMPLETARE FUNCTIUNE INITIALA (ACTIVITATI ECONOMICE) CU FUNCTIUNEA DE LOCUIRE” generat de imobilul situat în judeţul CONSTANŢA, oraşul TECHIRGHIOL, cod poștal 906100, str. EROILOR, nr. 32
 • HCL NR. 118 acordarea cu titlu gratuit a unui loc de veci domnului Ianca Dănuţ, în calitate de beneficiar al Decretului-Lege Nr. 118 din 30 martie 1990 (*republicat*)
 • HCL NR. 119 modificarea şi completarea H.C.L. nr. 214/11.12.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata in orasul Techirghiol ANEXA HCL NR. 119
 • HCL NR. 120 modificarea si completarea H.C.L. nr. 90/2020 pentru aplicarea scutirii cu 50% a impozitului pe clădiri nerezidențiale si terenuri proprietatea Persoanelor Fizice care presteaza servicii turistice cu caracter sezonier pe o durata de cel mult 6 luni pe raza Unitatii Administrativ – Teritoriala a localității Techirghiol
 • HCL NR. 121 revizuirea Devizului General al obiectivului de investiții „Înființarea Distribuției de Gaze Naturale”

 

 

© 2021 Primaria Techirghiol · Stiri · Designed by INDRA SISTEMAS S.A. · Powered by INDRA SISTEMAS S.A.