Esti aici: Home > Evenimente > Plata online

In vederea efectuarii platilor online a taxelor si impozitelor locale le puteti face dupa logarea in contul online al operatorului dumneavoastra bancar direct prin transferarea sumelor catre conturile noastre deschise la Trezoreria Eforie dupa cum urmeaza:

Beneficiar: Oras Techirghiol

CUI: 4300540

RO79TREZ23621050250XXXXX – Impozit pe profit de la agentii economici

RO59TREZ2362107020101XXX – Impozit cladiri de la persoane fizice

RO09TREZ2362107020102XXX – Impozit si taxe pe cladiri de la persoane juridice

RO06TREZ2362107020201XXX – Impozit pe terenuri de la persoane fizice

RO53TREZ2362107020202XXX – Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

RO03TREZ2362107020203XXX – Impozit pe terenul din extravilan

RO34TREZ23621070203XXXXX – Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

RO30TREZ23621070250XXXXX – Alte impozite si taxe pe proprietate

RO03TREZ23621120207XXXXX – Taxe hoteliere

RO59TREZ23621150201XXXXX – Impozit pe spectacole

RO28TREZ23621150250XXXXX – Alte taxe pe servicii specifice

RO78TREZ2362116020201XXX – Impozitul pe mijloacele de transport detinute de PF

RO28TREZ2362116020202XXX – Impozitul pe mijloacele de transport detinute de PJ

RO56TREZ23621160203XXXXX – Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

RO52TREZ23621160250XXXXX – Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

RO03TREZ23621180250XXXXX – Alte impozite si taxe

RO31TREZ23621300201XXXXX – Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale

RO74TREZ23621A300530XXXX – Venituri din concesiuni si inchirieri

RO16TREZ2362130020802XXX – Ven.din divid.de la alti platitori

RO97TREZ23621300250XXXXX – Alte venituri din proprietate

RO28TREZ23621310203XXXXX – Alte venituri din dobanzi

RO57TREZ23621330208XXXXX – Venituri din prestari de servicii

RO65TREZ23621340202XXXXX – Taxe extrajudiciare de timbru

RO54TREZ23621350201XXXXX – Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

RO23TREZ23621350250XXXXX – Alte amenzi, penalitati si confiscari

RO47TREZ23621360250XXXXX – Alte venituri

RO05TREZ23621370201XXXXX – Donatii si sponsorizari

RO26TREZ23621390203XXXXX – Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

RO69TREZ23621390207XXXXX – Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului

RO35TREZ236502205X005523   – Prest.servicii gunoi  – CUI  RO23635924

RO44TREZ2365033XXX001035 – Taxa si impozit mijloace de transport > 12 Tone

In prezent se fac demersurile necesare in vederea inrolarii la Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei “giseul.ro”.

© 2018 Primaria Techirghiol · Stiri · Designed by INDRA SISTEMAS S.A. · Powered by INDRA SISTEMAS S.A.