Proiecte europene.

1.  DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TURISMUL BALNEAR  ŞI A ACTIVITĂŢILOR RECREATIVE ÎN STAŢIUNEA TECHIRGHIOL, JUDEŢUL CONSTANŢA              – CONTRACT FINANTARE  732/28.11.2017 – 15.520.651,63 lei inclusiv TVA

2.  CREŞTEREA ATRACTIVITĂŢII TURISTICE A STAŢIUNII BALNEARE TECHIRGHIOL PRIN DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TEHNICO-EDILITARE ZONA A202- Contract de finanţare nr. 3572/13.12.2018 – 16.387.900,36 lei inclusiv TVA

3  MODERNIZARE ŞI EXTINDERE TEATRUL DE VARĂ ŞI REABILITARE TROTUARE DIN ZONA ADIACENTĂ ÎN ORAŞ TECHIRGHIOL, JUD. CONSTANŢA   – Contract de finanţare nr. 3662/31.12.2018 – 7.778.279,47 lei inclusiv TVA

4  Valorificarea potenţialului balnear şi turistic al Lacului Techirghiol prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare(strada Lacului)  – etapa de precontractare  – selectat pentru finanţare – 10.728.627,76 lei

5  Îmbunătăţirea mediului urban prin transformarea unui teren neutilizat într-o grădină publică, oraş Techirghiol, jud.Constanţa – etapa de precontractare – Selectat pentru finanţare – 1.054.622,00 lei.

6 Cresterea eficientei energetice a clădirii publice – Liceul Teoretic “Emil Racoviţă”, oras Techirghiol, jud. Constanta – etapa de precontractare –    Final  – 2.911.732,62 lei

7  Dezvoltarea durabilă a turismului în staţiunea balneară Techirghiol prin modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare(strada Dobrogei ) – Eligibil, lista rezervă – 12.060.572,00 lei

8 Modernizare și extindere Teatru de Vară și reabilitare trotuare din zona adiacentă în oras Techirghiol, județul Constanța” Cod SMIS 125361

© 2019 Primaria Techirghiol · Stiri · Designed by INDRA SISTEMAS S.A. · Powered by INDRA SISTEMAS S.A.