ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE – SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRAINATATE IN ROMANIA

Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care doresc sa-si schimbe domiciliul in romania se prezinta la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe a carui raza teritoriala este situat imobilul unde isi stabilesc domiciliul, unde depun cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in romania, impreuna cu urmatoarele documente:

 1. certificatul de nastere;
 2. certificatul de casatorie, in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor;
 3. hotararea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz;
 4. certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor;
 5. certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani;
 6. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu
 7. pasaportul romanesc valabil sau expirat ori certificatul constatator privind dobandirea cetateniei romane, emis de ministerul justitiei sau de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale romaniei din strainatate, original si copie;
 8. actul de identitate si/sau pasaportul, eliberate de autoritatile straine;
 9. chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate – 7 lei achitata la caseria directiei economice

IMPORTANT

 • Certificatele de stare civila prezentate de solicitant trebuie sa fie emise de oficiile de stare civila romane, iar pentru hotararile judecatoresti privind statutul civil al titularului, pronuntate in strainatate si investite cu formula executorie, se prezinta copii traduse si legalizate.
 • Solicitantii a caror nastere sau casatorie nu a fost inregistrata in registrele de stare civila romane vor solicita transcrierea certificatelor de stare civila obtinute in strainatate, atat pentru ei, cat si pentru copiii minori.
 • in situatia in care numai unul dintre parinti isi schimba domiciliul din strainatate in romania, impreuna cu copiii minori, este necesar consimtamantul celuilalt parinte, dat in forma autentica la notarul public, sau copia hotararii judecatoresti prin care copiii au fost incredintati parintelui care isi schimba domiciliul in romania, situatie in care se depune copie a hotararii judecatoresti ramase definitiva, irevocabila, investita cu formula executorie.
© 2016 Primaria Techirghiol · Stiri · Designed by INDRA SISTEMAS S.A. · Powered by INDRA SISTEMAS S.A.