Va rugam sa asteptati...

Esti aici: Home » Hotărâri ale C.L.

Hotărâri ale C.L.

2018


2017

HCL 286 – 300 / 2017

HCL 285  privind impozitele si taxele aferente anului 2018
- anexa 1 – 5
– anexa 6 -11

HCL 282 – 284 / 2017

HCL 274 – 281 / 2017

HCL 273 / 2017

HCL 262 – 272 / 2017

HCL 248 – 261 / 2017

HCL 238 – 247 / 2017

HCL 230 – 237 / 2017

HCL 227 – 229 / 2017

HCL 226 / 02 oct 2017

HCL 225 / 02 OCT 2017

HCL 224/2017

HCL 223/2017

HCL 222/2017

HCL 221/2017

HCL 220/2017

HCL 219/2017

HCL 218/2017

HCL 217/2017

HCL 216/2017

HCL 215/2017

HCL 214/2017

HCL 213/2017

HCL 212/2017

HCL 211/2017

HCL 210/2017

HCL 196-209

HCL 189-195

HCL 183-188

HCL 182

HCL 173 – 181

HCL 161 – 172

HCL 159 – 160

HCL 157 – 158

HCL 153 – 156

HCL 152

HCL 146 – 151

HCL 124 – 145

HCL 120 – 123

HCL 94 – 97

HCL 93

HCL 92         – anexa 1 –  partea 1 ; partea 2; - anexa 2

HCL 89-91

HCL 86-88

HCL 71-85

HCL 58-70

HCL 54-57

HCL 46-53

HCL 37-43

HCL 31-35

HCL 18-30

HCL 6-17

HCL 1-5

2016

HCL 161 – impozitele si taxele aplicabile pentru anul 2017

HCL 147-160

HCL 135 – 146

HCL 129 – 134

HCL 114 – 128

HCL 107-113

HCL 88-106

Proces verbal sedinta CL din 08.09.2016

HCL 77-83/2016

HCL 63-76/2016

HCL 56-62/2016

HCL 52-55/2016

HCL 50-51/2016

HCL 43-49/2016

HCL 34-42/2016

HCL 30-33/2016

HCL 27-29/2016

HCL 13-26/2016

HCL 7-12/2016

Ședinta din 24.06.2016

Ședința din 25.04.2016

 1. H.C.L. 86 privind atribuirea unor terenuri în folosinta gratuita pentru constructii locuinta, conform Legii nr. 15/2003.
 2. H.C.L. 87 privind aprobarea Regulamentului de organizare §i functionare al Gradinii Botanice Techirghiol.
 3. H.C.L. 88 privind aprobarea Regulamentului de organizare a plajei cu destinatie turistica din ora§ul Techirghiol.

Ședința din 18.04.2016

 1. H.C.L. 84 -privind aprobarea unui Act aditional la Protocolul de asociere in vederea administrarii Ariei de Protectie Speciala Avifaunistica Lacul Techirghiol.
 2. H.C.L. 85 -privind acordarea premiului „Dumitru Antofi” elevei Sorescu Alina loana.

Ședinta din 14.04.2016

 1. H.C.L. 71 – privind validarea mandatului de consilier local al doamnei AMET GHIULER
 2. H.C.L. 72 -privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri §i Cheltuieli al orașolui
 3. H.C.L. 73 -privind aprobare modificare §tat de functii pe anul 2016 al aparatului de specialitate al primarului
 4. H.C.L. 74 -privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea §i functionarea Cimitirului ortodox ora§enesc
 5. H.C.L. 75 -privind aprobare „Studiu de oportunitate privind fundamentarea tipului de gestiune a serviciului de iluminat
 6. H.C.L. 76 -privind APROBAREA PRELIMINARA a lucrarii REACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL
 7. H.C.L. 77 -privind atribuirea in proprietate a unui teren doamnei Lapusan Aurelia si domnuiui Lapusan Stefan
 8. H.C.L. 78 -privind atribuirea in proprietate a unui teren domnului Nicolae Petre
 9. H.C.L. 79 -privind atribuirea in proprietate a unui teren domnului Abdula Aiedan
 10. H.C.L. 80 -privind aprobarea documentatiei tehnice pentru efectuarea unor reparatii imprejmuire Liceul Teoretic
 11. H.C.L.81 -privind acordarea unor facilitati fiscale- beneficiar Asociatia Clubul Nautic Roman
 12. H.C.L. 82 -privind completarea Statutului Clubului sportiv ^Victoria” Techirghio
 13. H.C.L.83 -privind aprobare efectuare PLAN URBANISTIC ZONAL pentru parcela A 268-26 in vederea introducerii in intravilan

———————————————————————————————————————————————

Ședința din 29 .03.2016

 1. H.C.L 34 /  rectificarea BVC pe anul 2016 al Orasului Techirghiol
 2. H.C.L. 35 / modificarea H.C.L. nr. 171/2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale  pentru anul 2016.  Arhiva 1…. Arhiva 2 ….Arhiva3.
 3. H.C.L. 36 / aprobare organigramă, a ştatului de funcţii pe anul 2016 al aparatului de specialitate al primarului oraşului Techirghiol
 4. H.C.L. 37 / aprobarea Protocolului  de colaborare privind proiectul „O şansă la educatie, o şansă la o viată mai buna!”
 5. H.C.L. 38 / modificarea H.C.L. nr. 100/15.09.2008
 6. H.C.L. 39 / concesionării prin licitatie publică a terenului in suprafata de 613 mp, str. Apusului, nr.2, lot 15 cu destinatia de activitati economice
 7. H.C.L. 40 / completarea HCL nr. 283/2010 privind inventarul domeniului privat al orasului Techirghiol
 8. H.C.L. 41 / rectificare HCL nr. 75/1999 privind inventarul domeniului public al orasului Techirghiol
 9. H.C.L. 42 / rezilierea Contractului de inchiriere nr. 1695/2010 – chirias Saileanu Ani
 10. H.C.L. 43 / aprobarea rezilierii Contractului de vanzare-cumparare nr. 2432/12.10.2009 – titulari Barabanciu Gheorghe şi Domnica
 11. H.C.L. 44 / modificare amplasament – teren atribuit in baza H.C.L. nr. 98/24.06.2014, conform Legii nr. 15/2003 – beneficiar Vranceanu Vasile
 12. H.C.L. 45 / revocare HCL nr. 49/2010 privind modificare amplasament – proprietar Comunitatea Musulmană
 13. H.C.L. 46 / aprobare atribuire în folosinţă gratuită , pe termen limitat a unui teren catre UDTTMR
 14. H.C.L. 47 / aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită Bisericii Ortodoxe Române a suprafetei  de teren de 410 mp din domeniul privat al orasului Techirghiol
 15. H.C.L. 48 / prelungirea unor Contracte de inchiriere cu destinatia de garaj
 16. H.C.L. 49 / prelungire Contract de concesiune nr. 1677/2001 – titular PF Sima Gheorghe
 17. H.C.L. 50 / prelungirea unor Contracte de inchiriere cu destinatia de gradini
 18. H.C.L. 51 / rezilierea Contractului de concesiune nr. 6447/2010 – concesionar Minea Gheorghe
 19. H.C.L. 52 / aprobarea vanzarii imobilului – constructie si teren aferent, str. Eroilor nr.4, Techirghiol – chirias Fecheta Alin Aurel
 20. H.C.L. 53 / aprobarea vanzarii directe a imobilului – teren, str. Anton Pann nr. 29, Techirghiol – concesionari Gheorghe Ioan şi Gheorghe Daniela
 21. H.C.L. 54 / aprobarea vanzarii directe a imobilului – teren, aleea Libertăţii, nr.1, lot C6 catre actualul concesionar Popescu Marian
 22. H.C.L. 55 / aprobare PUZ – parcela 239/73 in vederea introducerii in intravilan şi parcelare pentru locuinte
 23. H.C.L. 56 / aprobarea Raportului de evaluare asupra activitatii serviciului voluntar petru situatii de urgenta al orasului Techirghiol pentru semestrul II 2015 şi a Masurilor de optimizare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor
 24. H.C.L. 57 / aprobarea Planului de analiză şi acoperirea riscurilor din orasul Techirghiol
 25. H.C.L. 58 / aprobarea Raportului de activitate al Politiei locale Techirghiol pe anul 2015
 26. H.C.L. 59 / reactualizarea ordinii solicitantilor indreptatiti sa primeasca o locuinta sociala. Arhiva 1.…. Arhiva 2.
 27. H.C.L. 60 / modificare si completare HCL nr. 22/2012 privind stabilirea unor criterii si norme locale in vederea acordării ajutoarelor de urgenţă
 28. H.C.L. 61 / aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor si familiilor marginalizate si a planului de masuri pentru prevenirea si combaterea marginalizării sociale la nivelul oraşului Techirghiol
 29. H.C.L. 62 / acordarea unui ajutor de urgenta numitei Rusnacu Claudia-Georgiana
 30. H.C.L. 63 /acordarea unui ajutor financiar de inmormantare numitului Padurariu Iulian-Romica pentru def. Padurariu Stefan Catalin(fiu)
 31. H.C.L. 64 /acordarea premiului „Dumitru Antofi” premiantilor competitiei sportiv-cultural-artistice ESDU  – concurs la nivel national
 32. H.C.L. 65 / aprobarea deplasarii Ansamblului Tekir si a unei delegatii la Festivalul international de dansuri pentru copii ce va avea loc la Bursa(Turcia) , in perioada 20-24 aprilie 2016
 33. H.C.L. 66 / scutirea de la plata impozitului pentru teren, construcţii şi taxă auto – Fundaţia Breath România
 34. H.C.L. 67 / aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare, organigramei şi a ştatului de functii al  SPCLEP al Oraşului Techirghiol
 35. H.C.L. 68 / modificare amplasament – teren atribuit in baza H.C.L. nr. 98/24.06.2014, conform Legii nr. 15/2003 – beneficiar Vranceanu Vasile
 36. H.C.L. 69 / aprobare atribuire in folosinta gratuita , pe termen limitat, a unor terenuri catre Crucea Alb-Galbenă
 37. H.C.L. 70 / desfiinţare coş centrală termică CT3 – str. Traian, nr. 4, aflat in proprietatea publică a orasului Techirghiol

———————————————————————————————————————————————

 1. H.C.L. 36 / 29.03.2016  privind aprobare organigramă, a ștatului de funcții pe anul 2016
 2. Sedinta de consiliul local 1/29.01.2016 – arhiva 1; arhiva 2:
 3. H.C.L. 19 / 10.02.2016 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltueli pe anul 2016
 4. H.C.L 20 / 10.02.2016 privind modificarea si completarea H.C.L.283 / 16.12.2010
 5. H.C.L 21 / 10.02.2016 privind procedura de acordare a tichetelor de masa pentru gradinita
 6. H.C.L. 22 / 10.02.2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare
 7. H.C.L. 23 / 10.02.2016 aprobare documentatiei de colectare si transport Serv. Salubrizare
 8. H.C.L. 24 / 10.02.2016 privind vanzare directa imobil str. Dr.I. Dona nr.20
 9. H.C.L. 25 / 10.02.2016 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 466/06.02.1997
 10. H.C.L. 26 / 10.02.2016 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice
 11. H.C.L. 27 / 10.02.2016 privind planul de ordine si siguranta publica. Arhiva 1: Arhiva 2: Arhiva 3:
 12. H.C.L, 28 / 10.02.2016 privind distribuire a pachetelor de Sarbatorile Pascale si Craciun.
 13. H.C.L. 29 / 10/02.2016 privind ajutor de inmormantare.
 14. H.C.L. 30 / 10.02.2016 privind facilitati fiscale.
 15. H.C.L. 31 / 10.02.2016 privind darea in administrare a depozitului neconform deseuri.
 16. H.C.L. 32 / 10.02.2016 privind aprobarea complectarii H.C.L. nr.176/2015
 17. H.C.L. 33 / 10.02.2016 privind acordarea premiilor “Dumitru Antofi”
 18. Anexa H.C.L. 22   Arhiva 1: Arhiva 2:
 19. Anexa H.C.L. 23   Arhiva1: Arhiva2: Arhiva3: Arhiva4:

2015

 1. Hotarare impozite si taxe locale aplicabile pentru anul 2016
 2. Hotarare BVC 2015
 3. HCL-40-47-2015
 4. HCL – 48 -66 -2015
 5. HCL – 67,68,69,71,72 – 2015
 6. HCL – 70 – 2015
 7. HCL – 73-84
 8. HCL  - 85 – 96
 9. HCL – 97-121
 10. Proces verbal al sedintei festive a CL din 22.08.2015
 11. HCL 131 – 140 /2015
 12. HCL 141 – 149 /2015
 13. HCL 150 – 155 /2015
 14. HCL 156/2015
 15. HCL 157/2015
 16. HCL 158/2015
 17. HCL 159/2015
 18. HCL 160-165/2015
 19. HCL 166-170/2015
 20. HCL 171 privind impozitele si taxele + anexe – arhiva 1; arhiva 2
 21. HCL 172 – 177/2015
 22. HCL 178 – 184/2015
 23. HCL 185/2015 – patrimoniu
 24. HCL 186 – 193
 25. HCL 194/30.12.2015

Arhiva

 1. Hotărâri ale Consiliului local – 16.12.2008
 2. Hotararari 2010
 3. Hotarari 2011 – arhiva
 4. Hotarari 2012 – arhiva
 5. Hotarari 2013 – arhiva
 6. Hotarari ale Consiliului Local 2014 – arhiva
© 2011 Primaria Techirghiol · Stiri · Designed by INDRA SISTEMAS S.A. · Powered by INDRA SISTEMAS S.A.