Va rugam sa asteptati...

Esti aici: Home » Hotărâri ale C.L.

Hotărâri ale C.L.

2018

HCL 117 din 15 mai 2018 privind rectificare HCL 287_2017 privind delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare

HCL 116 din 15 mai 2018 privind actualizare comisie tehnica urbanism

HCL 115 din 15 mai 2018 privind atribuire loc de veci

HCL 114 din 15 mai 2018 privind clasificare drumuri

HCL 113 din 15 mai 2018 privind reactualizare domeniu public

HCL 112 din 15 mai 2018 privind delimitare zona interdictie temporara executare lucrari

HCL 111 din 15 mai 2018 privind retragere drept de folosinta teren legea 15_2003

HCL 110 din 15 mai 2018 privind vanzare teren Nenciu Stoian, pateu H, lot 15

HCL 109 din 15 mai 2018 privind vanzare teren Nenciu Stoian, pateu G, lot 13

HCL 108 din 15 mai 2018 privind vanzare teren Nenciu Stoian, pateu G, lot 12

HCL 107 din 15 mai 2018 privind vanzare teren Nenciu Stoian, pateu I, lot 11

HCL 106 din 15 mai 2018 privind vanzare teren Nenciu Stoian, pateu I, lot 2

HCL 105 din 15 mai 2018 privind vanzare teren Nenciu Stoian, pateu I, lot 3

HCL 104 din 15.05.2018 privind vanzare teren Nenciu Stoian , pateu M, lot 6

HCL 103 din 15 mai 2018 privind vanzare teren strada  Fragilor lot 26

HCL 102 din 15 mai 2018 privind concesionare teren strada Eroilor 15B

HCL 101 din 15 mai 2018 privind concesionare teren str. Dr.I.Tataran nr. 23B

HCL 100 din 15 mai 2018 privind concesionare teren nenciu Stoian pateu O

HCL 99 din 15 mai 2018 privind concesionare teren str Eroilor 26D

HCL 98 din 15 mai 2018 privind regulament sprijin financiar unitati de cult

HCL 97 din 15.05.2018 privind concesionare teren str. 9 Mai nr.5 lot 3

HCL 96 din 15 mai 2018 privind deplasare Talinn Estonia

HCL 95 din 15 mai 2018 privind deplasare Tekirdag

HCL 94 din 15 mai 2018 privind cont de executie trim 1 2018 CS Sparta

HCL 93 din 15 mai 2018 privind excedent CS Sparta

HCL 92 din 15 mai 2018 privind program 1 iunie

HCL 91 din 15 mai 2018 privind schema de ajutor de minimis  2

HCL 90 din 15 mai 2018 privind schema de ajutor de minimis

HCL 89 din 15 mai 2018 privind rectificare BVC 2018

HCL-64-71-sedinta-din-19.03.2018

HCL-62-63-sedinta-din-19.03.2018

HCL-49-61-sedinta-din-19.03.2018

HCL 48 DIN 20 FEB 2018 privind Regulament Cimitir ortodox Techirghiol

HCL 47 DIN 20 FEB 2018 privind completare domeniul public

HCL 46 DIN 20 FEB 2018 privind SF revizuit proiect SC RAJA SA

HCL 45 DIN 20 FEB 2018 privind proiect achizitie automaturatoare

ANEXA HCL 44 – REGULAMENTUL DE GOSPODARIE COMUNALA 2018

HCL 44 DIN 20 FEB 2018 privind Regulament gospodarie comunala

HCL 43 DIN 20 FEB 2018 privind DALI Reabilitare imobil primarie

HCL 42 DIN 20 FEB 2018 privind revocare HCL 280 din 27 nov 2017

HCL 40 DIN 20 FEB 2018 privind documentatii ADI Dobrogea

HCL 39 DIN 20 FEB 2018 privind desfiintare Contract de vanzare cumparare 810 din 2011

HCL 38 DIN 20 FEB 2018 privind constituire drept de superficie asupra terenului din bulevardul Victoriei nr. 2C

HCL 37 DIN 20 FEB 2018 privind constituire drept de superficie asupra terenului din strada A.Puskin nr. 9B

HCL 36 DIN 20 FEB 2018 privind constituire drept de superficie asupra terenului din strada Oituz nr 4

HCL 35 DIN 20 FEB 2018 privind revocare HCL 300 din 18 dec 2017

HCL 34 DIN 20 FEB 2018 privind revocare HCL 299 din 18 dec 2017

HCL 33 DIN 20 FEB 2018 privind revocare HCL 247 din 07 nov 2017

HCL 32 DIN 20 FEB 2018 privind rectificare BVC pentru anul 2018

HCL 21 – 31

HCL 11 – 20

HCL 3 – 10

2017

HCL 312 – 315

HCL 305 – 3011

HCL 301-304

HCL 286 – 300 / 2017

HCL 285  privind impozitele si taxele aferente anului 2018
- anexa 1 – 5
– anexa 6 -11

HCL 282 – 284 / 2017

HCL 274 – 281 / 2017

HCL 273 / 2017

HCL 262 – 272 / 2017

HCL 248 – 261 / 2017

HCL 238 – 247 / 2017

HCL 230 – 237 / 2017

HCL 227 – 229 / 2017

HCL 226 / 02 oct 2017

HCL 225 / 02 OCT 2017

HCL 224/2017

HCL 223/2017

HCL 222/2017

HCL 221/2017

HCL 220/2017

HCL 219/2017

HCL 218/2017

HCL 217/2017

HCL 216/2017

HCL 215/2017

HCL 214/2017

HCL 213/2017

HCL 212/2017

HCL 211/2017

HCL 210/2017

HCL 196-209

HCL 189-195

HCL 183-188

HCL 182

HCL 173 – 181

HCL 161 – 172

HCL 159 – 160

HCL 157 – 158

HCL 153 – 156

HCL 152

HCL 146 – 151

HCL 124 – 145

HCL 120 – 123

HCL 94 – 97

HCL 93

HCL 92         – anexa 1 –  partea 1 ; partea 2; - anexa 2

HCL 89-91

HCL 86-88

HCL 71-85

HCL 58-70

HCL 54-57

HCL 46-53

HCL 37-43

HCL 31-35

HCL 18-30

HCL 6-17

HCL 1-5

2016

HCL 161 – impozitele si taxele aplicabile pentru anul 2017

HCL 147-160

HCL 135 – 146

HCL 129 – 134

HCL 114 – 128

HCL 107-113

HCL 88-106

Proces verbal sedinta CL din 08.09.2016

HCL 77-83/2016

HCL 63-76/2016

HCL 56-62/2016

HCL 52-55/2016

HCL 50-51/2016

HCL 43-49/2016

HCL 34-42/2016

HCL 30-33/2016

HCL 27-29/2016

HCL 13-26/2016

HCL 7-12/2016

Ședinta din 24.06.2016

Ședința din 25.04.2016

 1. H.C.L. 86 privind atribuirea unor terenuri în folosinta gratuita pentru constructii locuinta, conform Legii nr. 15/2003.
 2. H.C.L. 87 privind aprobarea Regulamentului de organizare §i functionare al Gradinii Botanice Techirghiol.
 3. H.C.L. 88 privind aprobarea Regulamentului de organizare a plajei cu destinatie turistica din ora§ul Techirghiol.

Ședința din 18.04.2016

 1. H.C.L. 84 -privind aprobarea unui Act aditional la Protocolul de asociere in vederea administrarii Ariei de Protectie Speciala Avifaunistica Lacul Techirghiol.
 2. H.C.L. 85 -privind acordarea premiului „Dumitru Antofi” elevei Sorescu Alina loana.

Ședinta din 14.04.2016

 1. H.C.L. 71 – privind validarea mandatului de consilier local al doamnei AMET GHIULER
 2. H.C.L. 72 -privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri §i Cheltuieli al orașolui
 3. H.C.L. 73 -privind aprobare modificare §tat de functii pe anul 2016 al aparatului de specialitate al primarului
 4. H.C.L. 74 -privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea §i functionarea Cimitirului ortodox ora§enesc
 5. H.C.L. 75 -privind aprobare „Studiu de oportunitate privind fundamentarea tipului de gestiune a serviciului de iluminat
 6. H.C.L. 76 -privind APROBAREA PRELIMINARA a lucrarii REACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL
 7. H.C.L. 77 -privind atribuirea in proprietate a unui teren doamnei Lapusan Aurelia si domnuiui Lapusan Stefan
 8. H.C.L. 78 -privind atribuirea in proprietate a unui teren domnului Nicolae Petre
 9. H.C.L. 79 -privind atribuirea in proprietate a unui teren domnului Abdula Aiedan
 10. H.C.L. 80 -privind aprobarea documentatiei tehnice pentru efectuarea unor reparatii imprejmuire Liceul Teoretic
 11. H.C.L.81 -privind acordarea unor facilitati fiscale- beneficiar Asociatia Clubul Nautic Roman
 12. H.C.L. 82 -privind completarea Statutului Clubului sportiv ^Victoria” Techirghio
 13. H.C.L.83 -privind aprobare efectuare PLAN URBANISTIC ZONAL pentru parcela A 268-26 in vederea introducerii in intravilan

———————————————————————————————————————————————

Ședința din 29 .03.2016

 1. H.C.L 34 /  rectificarea BVC pe anul 2016 al Orasului Techirghiol
 2. H.C.L. 35 / modificarea H.C.L. nr. 171/2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale  pentru anul 2016.  Arhiva 1…. Arhiva 2 ….Arhiva3.
 3. H.C.L. 36 / aprobare organigramă, a ştatului de funcţii pe anul 2016 al aparatului de specialitate al primarului oraşului Techirghiol
 4. H.C.L. 37 / aprobarea Protocolului  de colaborare privind proiectul „O şansă la educatie, o şansă la o viată mai buna!”
 5. H.C.L. 38 / modificarea H.C.L. nr. 100/15.09.2008
 6. H.C.L. 39 / concesionării prin licitatie publică a terenului in suprafata de 613 mp, str. Apusului, nr.2, lot 15 cu destinatia de activitati economice
 7. H.C.L. 40 / completarea HCL nr. 283/2010 privind inventarul domeniului privat al orasului Techirghiol
 8. H.C.L. 41 / rectificare HCL nr. 75/1999 privind inventarul domeniului public al orasului Techirghiol
 9. H.C.L. 42 / rezilierea Contractului de inchiriere nr. 1695/2010 – chirias Saileanu Ani
 10. H.C.L. 43 / aprobarea rezilierii Contractului de vanzare-cumparare nr. 2432/12.10.2009 – titulari Barabanciu Gheorghe şi Domnica
 11. H.C.L. 44 / modificare amplasament – teren atribuit in baza H.C.L. nr. 98/24.06.2014, conform Legii nr. 15/2003 – beneficiar Vranceanu Vasile
 12. H.C.L. 45 / revocare HCL nr. 49/2010 privind modificare amplasament – proprietar Comunitatea Musulmană
 13. H.C.L. 46 / aprobare atribuire în folosinţă gratuită , pe termen limitat a unui teren catre UDTTMR
 14. H.C.L. 47 / aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită Bisericii Ortodoxe Române a suprafetei  de teren de 410 mp din domeniul privat al orasului Techirghiol
 15. H.C.L. 48 / prelungirea unor Contracte de inchiriere cu destinatia de garaj
 16. H.C.L. 49 / prelungire Contract de concesiune nr. 1677/2001 – titular PF Sima Gheorghe
 17. H.C.L. 50 / prelungirea unor Contracte de inchiriere cu destinatia de gradini
 18. H.C.L. 51 / rezilierea Contractului de concesiune nr. 6447/2010 – concesionar Minea Gheorghe
 19. H.C.L. 52 / aprobarea vanzarii imobilului – constructie si teren aferent, str. Eroilor nr.4, Techirghiol – chirias Fecheta Alin Aurel
 20. H.C.L. 53 / aprobarea vanzarii directe a imobilului – teren, str. Anton Pann nr. 29, Techirghiol – concesionari Gheorghe Ioan şi Gheorghe Daniela
 21. H.C.L. 54 / aprobarea vanzarii directe a imobilului – teren, aleea Libertăţii, nr.1, lot C6 catre actualul concesionar Popescu Marian
 22. H.C.L. 55 / aprobare PUZ – parcela 239/73 in vederea introducerii in intravilan şi parcelare pentru locuinte
 23. H.C.L. 56 / aprobarea Raportului de evaluare asupra activitatii serviciului voluntar petru situatii de urgenta al orasului Techirghiol pentru semestrul II 2015 şi a Masurilor de optimizare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor
 24. H.C.L. 57 / aprobarea Planului de analiză şi acoperirea riscurilor din orasul Techirghiol
 25. H.C.L. 58 / aprobarea Raportului de activitate al Politiei locale Techirghiol pe anul 2015
 26. H.C.L. 59 / reactualizarea ordinii solicitantilor indreptatiti sa primeasca o locuinta sociala. Arhiva 1.…. Arhiva 2.
 27. H.C.L. 60 / modificare si completare HCL nr. 22/2012 privind stabilirea unor criterii si norme locale in vederea acordării ajutoarelor de urgenţă
 28. H.C.L. 61 / aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor si familiilor marginalizate si a planului de masuri pentru prevenirea si combaterea marginalizării sociale la nivelul oraşului Techirghiol
 29. H.C.L. 62 / acordarea unui ajutor de urgenta numitei Rusnacu Claudia-Georgiana
 30. H.C.L. 63 /acordarea unui ajutor financiar de inmormantare numitului Padurariu Iulian-Romica pentru def. Padurariu Stefan Catalin(fiu)
 31. H.C.L. 64 /acordarea premiului „Dumitru Antofi” premiantilor competitiei sportiv-cultural-artistice ESDU  – concurs la nivel national
 32. H.C.L. 65 / aprobarea deplasarii Ansamblului Tekir si a unei delegatii la Festivalul international de dansuri pentru copii ce va avea loc la Bursa(Turcia) , in perioada 20-24 aprilie 2016
 33. H.C.L. 66 / scutirea de la plata impozitului pentru teren, construcţii şi taxă auto – Fundaţia Breath România
 34. H.C.L. 67 / aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare, organigramei şi a ştatului de functii al  SPCLEP al Oraşului Techirghiol
 35. H.C.L. 68 / modificare amplasament – teren atribuit in baza H.C.L. nr. 98/24.06.2014, conform Legii nr. 15/2003 – beneficiar Vranceanu Vasile
 36. H.C.L. 69 / aprobare atribuire in folosinta gratuita , pe termen limitat, a unor terenuri catre Crucea Alb-Galbenă
 37. H.C.L. 70 / desfiinţare coş centrală termică CT3 – str. Traian, nr. 4, aflat in proprietatea publică a orasului Techirghiol

———————————————————————————————————————————————

 1. H.C.L. 36 / 29.03.2016  privind aprobare organigramă, a ștatului de funcții pe anul 2016
 2. Sedinta de consiliul local 1/29.01.2016 – arhiva 1; arhiva 2:
 3. H.C.L. 19 / 10.02.2016 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltueli pe anul 2016
 4. H.C.L 20 / 10.02.2016 privind modificarea si completarea H.C.L.283 / 16.12.2010
 5. H.C.L 21 / 10.02.2016 privind procedura de acordare a tichetelor de masa pentru gradinita
 6. H.C.L. 22 / 10.02.2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare
 7. H.C.L. 23 / 10.02.2016 aprobare documentatiei de colectare si transport Serv. Salubrizare
 8. H.C.L. 24 / 10.02.2016 privind vanzare directa imobil str. Dr.I. Dona nr.20
 9. H.C.L. 25 / 10.02.2016 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 466/06.02.1997
 10. H.C.L. 26 / 10.02.2016 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice
 11. H.C.L. 27 / 10.02.2016 privind planul de ordine si siguranta publica. Arhiva 1: Arhiva 2: Arhiva 3:
 12. H.C.L, 28 / 10.02.2016 privind distribuire a pachetelor de Sarbatorile Pascale si Craciun.
 13. H.C.L. 29 / 10/02.2016 privind ajutor de inmormantare.
 14. H.C.L. 30 / 10.02.2016 privind facilitati fiscale.
 15. H.C.L. 31 / 10.02.2016 privind darea in administrare a depozitului neconform deseuri.
 16. H.C.L. 32 / 10.02.2016 privind aprobarea complectarii H.C.L. nr.176/2015
 17. H.C.L. 33 / 10.02.2016 privind acordarea premiilor “Dumitru Antofi”
 18. Anexa H.C.L. 22   Arhiva 1: Arhiva 2:
 19. Anexa H.C.L. 23   Arhiva1: Arhiva2: Arhiva3: Arhiva4:

2015

 1. Hotarare impozite si taxe locale aplicabile pentru anul 2016
 2. Hotarare BVC 2015
 3. HCL-40-47-2015
 4. HCL – 48 -66 -2015
 5. HCL – 67,68,69,71,72 – 2015
 6. HCL – 70 – 2015
 7. HCL – 73-84
 8. HCL  - 85 – 96
 9. HCL – 97-121
 10. Proces verbal al sedintei festive a CL din 22.08.2015
 11. HCL 131 – 140 /2015
 12. HCL 141 – 149 /2015
 13. HCL 150 – 155 /2015
 14. HCL 156/2015
 15. HCL 157/2015
 16. HCL 158/2015
 17. HCL 159/2015
 18. HCL 160-165/2015
 19. HCL 166-170/2015
 20. HCL 171 privind impozitele si taxele + anexe – arhiva 1; arhiva 2
 21. HCL 172 – 177/2015
 22. HCL 178 – 184/2015
 23. HCL 185/2015 – patrimoniu
 24. HCL 186 – 193
 25. HCL 194/30.12.2015

Arhiva

 1. Hotărâri ale Consiliului local – 16.12.2008
 2. Hotararari 2010
 3. Hotarari 2011 – arhiva
 4. Hotarari 2012 – arhiva
 5. Hotarari 2013 – arhiva
 6. Hotarari ale Consiliului Local 2014 – arhiva
© 2011 Primaria Techirghiol · Stiri · Designed by INDRA SISTEMAS S.A. · Powered by INDRA SISTEMAS S.A.