• Oras Techirghiol!
  Pentru a trece peste da-ti click in afara ferestrei

  Esti aici: Home » Hotărâri ale C.L.

  Hotărâri ale C.L.

  2018

  HCL 171 DIN 11 IULIE 2018 privind aprobare schim teren – beneficiar Tabacaru Elena

  HCL 170 DIN 11 IULIE 2018 privind completarea anexei 6 din HCL 285_2017

  HCL 169 DIN 11 IULIE 2018 privind constituire drept de superficie teren str. Al. Vlahuta 7A

  HCL 168 DIN 11 IULIE 2018 privind dezmembrare teren str. Oituz nr.4

  HCL 167 DIN 11 IULIE 2018 privind Reactualizare domeniu privat Techirghiol

  HCL 166 DIN 11 IULIE 2018 privind prelungire contract inchiriere – titular Manole Elena

  HCL 165 DIN 11 IULIE 2018 privind RETRAGERE DREPT DE FOLOSINTA TEREN LEGEA 15

  HCL 164 DIN 11 IULIE 2018 privind reziliere contracte concesiune – titular Tecuţă Florin

  HCL 163 DIN 11 IULIE 2018 privind vânzare directa teren str. Munteniei 15

  HCL 162 DIN 11 IULIE 2018 privind vânzare prin licitatie teren str. Fragilor, 35B

  HCL 161 DIN 11 IULIE 2018 privind concesiune prin licitatie teren str. M.Viteazu, nr. 25

  HCL 160 DIN 11 IULIE 2018 privind concesiune prin licitatie teren str. Fragilor, nr.54, lot 2

  HCL 159 DIN 11 IULIE 2018 privind concesiune prin licitatie teren 1200 mp, str.9 Mai, nr. 64

  HCL 158 DIN 11 IULIE 2018 privind concesiune fara licitatie teren 185 mp, bdul Victoriei 35A

  HCL 157 DIN 11 IULIE 2018 privind concesiune fara licitatie teren 64 mp, str. M.Eminescu, 80D, lot 2

  HCL 156 DIN 11 IULIE 2018 privind concesiune fara licitatie teren 52 mp, str. Zanelor 10B, lot 3

  HCL 155 DIN 11 IULIE 2018 privind aprobare Raport de aplicare a Legii 448 din 2006

  HCL 154 DIN 11 IULIE 2018 privind modificare HCL 22 din 02 feb 2018 privind servicii avocatura

  HCL 153 DIN 11 IULIE 2018 privind aprobare Regulament de crestere a calitatii arhitecturale

  HCL 152 DIN 11 IULIE 2018 privind modificare HCL 109 din 24 oct 2016

  HCL 151 DIN 11 IULIE 2018 privind aprobare program Zilele Marinei si Zilele Lacului 2018

  HCL 150 DIN 11 IULIE 2018 privind cont de executie trim 2 oras Techirghiol

  HCL 149 DIN 11 IULIE 2018 privind rectificare BVC pe anul 2018 oras Techirghiol

  HCL 147 DIN 19.06.2018 PRIVIND ACORDARE CTITLU CETATEAN DE ONOARE GHE.RADULESCU

  HCL 146 DIN 19.06.2018 PRIVIND DESEMNARE REPREZENTANT ADI APA CANAL

  HCL 145 DIN 19.06.2018 PRIVIND ALIPIRE TEREN PS273_1

  HCL 144 DIN 19.06.2018 PRIVIND RECTIFICARE HCL 212_2017

  HCL 143 DIN 19.06.2018 PRIVIND MODIFICARE SI COMPLETARE CONTRACT ÎNCHIRIERE

  HCL 142 DIN 19.06.2018 PRIVIND MODIFICARE HCL 285_2017

  HCL 141 DIN 19.06.2018 PRIVIND APROBARE RECALCULARE CHIRII ANL

  HCL 140 DIN 19.06.2018 PRIVIND APROBARE DENUMIRI STRĂZI

  HCL 139 DIN 19.06.2018 PRIVIND APROBARE SF LUCRARI SPAŢII VERZI BDUL VICTORIEI

  HCL 138 DIN 19.06.2018 PRIVIND APROBARE SF REABILITARE ZONA PARC NUFARUL ŞI MONUMENT

  HCL 137 DIN 19.06.2018 PRIVIND ATRIBUIRE TEREN SC ENEL

  HCL 136 DIN 19.06.2018 PRIVIND ATRIBUIRE TEREN SC ENEL

  HCL 135 DIN 19.06.2018 PRIVIND ÎMPUTERNICIRE REPREZENTANT LEGAL PROIECT RAJA

  HCL 134 DIN 19.06.2018 PRIVIND PRET CONCESIONARE TEREN STR. SAMULE MICU 9

  HCL 133 DIN 19.06.2018 PRIVIND TRANSMITERE TEREN CENTRUL SOCIAL SF.MARIA

  HCL 132 DIN 19.06.2018 PRIVIND TRANSMITERE TEREN CENTRUL SOCIAL SF.MARIA

  HCL 131 DIN 19.06.2018 PRIVIND DEZMEMBRARE TEREN STR. M.EMINESCU 80D

  HCL 130 DIN 19.06.2018 PRIVIND RECTIFICARE CONTRACT DE SCHIMB FARA SULTA

  HCL 129 DIN 19.06.2018 PRIVIND CONCESIONARE PRIN LICITATIE TEREN EROILOR 28B

  HCL 128 DIN 19.06.2018 PRIVIND VANZARE TEREN NENCIU STOIAN

  HCL 127 DIN 19.06.2018 PRIVIND VANZARE TEREN PIATA REPUBLICII NR.2

  HCL 126 DIN 19.06.2018 PRIVIND LUCRARI SUPLIMENTARE BLOCURI SOCIALE

  HCL 125 DIN 19.06.2018 PRIVIND VANZARE TEREN IONITE ROMICA

  HCL 124 DIN 19.06.2018 PRIVIND VANZARE TEREN CATRE CARLAN LAURA

  HCL 123 DIN 19.06.2018 PRIVIND VANZARE TEREN SC TASSONI

  HCL 122 DIN 19.06.2018 PRIVIND TRANSMITERE TEREN TRANSGAZ

  HCL 121 DIN 19.06.2018 PRIVIND PATRIMONIUL PUBLIC

  HCL 120 DIN 19.06.2018 PRIVIND FESTIVALUL GLASUL SPERANTELOR

  HCL 119 DIN 19.06.2018 PRIVIND RECTIFICARE BVC

  HCL 118 DIN 19.06.2018 PRIVIND ALEGERE PRESEDINTE SEDINTA

  HCL 117 din 15 mai 2018 privind rectificare HCL 287_2017 privind delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare

  HCL 116 din 15 mai 2018 privind actualizare comisie tehnica urbanism

  HCL 115 din 15 mai 2018 privind atribuire loc de veci

  HCL 114 din 15 mai 2018 privind clasificare drumuri

  HCL 113 din 15 mai 2018 privind reactualizare domeniu public

  HCL 112 din 15 mai 2018 privind delimitare zona interdictie temporara executare lucrari

  HCL 111 din 15 mai 2018 privind retragere drept de folosinta teren legea 15_2003

  HCL 110 din 15 mai 2018 privind vanzare teren Nenciu Stoian, pateu H, lot 15

  HCL 109 din 15 mai 2018 privind vanzare teren Nenciu Stoian, pateu G, lot 13

  HCL 108 din 15 mai 2018 privind vanzare teren Nenciu Stoian, pateu G, lot 12

  HCL 107 din 15 mai 2018 privind vanzare teren Nenciu Stoian, pateu I, lot 11

  HCL 106 din 15 mai 2018 privind vanzare teren Nenciu Stoian, pateu I, lot 2

  HCL 105 din 15 mai 2018 privind vanzare teren Nenciu Stoian, pateu I, lot 3

  HCL 104 din 15.05.2018 privind vanzare teren Nenciu Stoian , pateu M, lot 6

  HCL 103 din 15 mai 2018 privind vanzare teren strada  Fragilor lot 26

  HCL 102 din 15 mai 2018 privind concesionare teren strada Eroilor 15B

  HCL 101 din 15 mai 2018 privind concesionare teren str. Dr.I.Tataran nr. 23B

  HCL 100 din 15 mai 2018 privind concesionare teren nenciu Stoian pateu O

  HCL 99 din 15 mai 2018 privind concesionare teren str Eroilor 26D

  HCL 98 din 15 mai 2018 privind regulament sprijin financiar unitati de cult

  HCL 97 din 15.05.2018 privind concesionare teren str. 9 Mai nr.5 lot 3

  HCL 96 din 15 mai 2018 privind deplasare Talinn Estonia

  HCL 95 din 15 mai 2018 privind deplasare Tekirdag

  HCL 94 din 15 mai 2018 privind cont de executie trim 1 2018 CS Sparta

  HCL 93 din 15 mai 2018 privind excedent CS Sparta

  HCL 92 din 15 mai 2018 privind program 1 iunie

  HCL 91 din 15 mai 2018 privind schema de ajutor de minimis  2

  HCL 90 din 15 mai 2018 privind schema de ajutor de minimis

  HCL 89 din 15 mai 2018 privind rectificare BVC 2018

  HCL-64-71-sedinta-din-19.03.2018

  HCL-62-63-sedinta-din-19.03.2018

  HCL-49-61-sedinta-din-19.03.2018

  HCL 48 DIN 20 FEB 2018 privind Regulament Cimitir ortodox Techirghiol

  HCL 47 DIN 20 FEB 2018 privind completare domeniul public

  HCL 46 DIN 20 FEB 2018 privind SF revizuit proiect SC RAJA SA

  HCL 45 DIN 20 FEB 2018 privind proiect achizitie automaturatoare

  ANEXA HCL 44 – REGULAMENTUL DE GOSPODARIE COMUNALA 2018

  HCL 44 DIN 20 FEB 2018 privind Regulament gospodarie comunala

  HCL 43 DIN 20 FEB 2018 privind DALI Reabilitare imobil primarie

  HCL 42 DIN 20 FEB 2018 privind revocare HCL 280 din 27 nov 2017

  HCL 40 DIN 20 FEB 2018 privind documentatii ADI Dobrogea

  HCL 39 DIN 20 FEB 2018 privind desfiintare Contract de vanzare cumparare 810 din 2011

  HCL 38 DIN 20 FEB 2018 privind constituire drept de superficie asupra terenului din bulevardul Victoriei nr. 2C

  HCL 37 DIN 20 FEB 2018 privind constituire drept de superficie asupra terenului din strada A.Puskin nr. 9B

  HCL 36 DIN 20 FEB 2018 privind constituire drept de superficie asupra terenului din strada Oituz nr 4

  HCL 35 DIN 20 FEB 2018 privind revocare HCL 300 din 18 dec 2017

  HCL 34 DIN 20 FEB 2018 privind revocare HCL 299 din 18 dec 2017

  HCL 33 DIN 20 FEB 2018 privind revocare HCL 247 din 07 nov 2017

  HCL 32 DIN 20 FEB 2018 privind rectificare BVC pentru anul 2018

  HCL 21 – 31

  HCL 11 – 20

  HCL 3 – 10

  2017

  HCL 312 – 315

  HCL 305 – 3011

  HCL 301-304

  HCL 286 – 300 / 2017

  HCL 285  privind impozitele si taxele aferente anului 2018
  - anexa 1 – 5
  – anexa 6 -11

  HCL 282 – 284 / 2017

  HCL 274 – 281 / 2017

  HCL 273 / 2017

  HCL 262 – 272 / 2017

  HCL 248 – 261 / 2017

  HCL 238 – 247 / 2017

  HCL 230 – 237 / 2017

  HCL 227 – 229 / 2017

  HCL 226 / 02 oct 2017

  HCL 225 / 02 OCT 2017

  HCL 224/2017

  HCL 223/2017

  HCL 222/2017

  HCL 221/2017

  HCL 220/2017

  HCL 219/2017

  HCL 218/2017

  HCL 217/2017

  HCL 216/2017

  HCL 215/2017

  HCL 214/2017

  HCL 213/2017

  HCL 212/2017

  HCL 211/2017

  HCL 210/2017

  HCL 196-209

  HCL 189-195

  HCL 183-188

  HCL 182

  HCL 173 – 181

  HCL 161 – 172

  HCL 159 – 160

  HCL 157 – 158

  HCL 153 – 156

  HCL 152

  HCL 146 – 151

  HCL 124 – 145

  HCL 120 – 123

  HCL 94 – 97

  HCL 93

  HCL 92         – anexa 1 –  partea 1 ; partea 2; - anexa 2

  HCL 89-91

  HCL 86-88

  HCL 71-85

  HCL 58-70

  HCL 54-57

  HCL 46-53

  HCL 37-43

  HCL 31-35

  HCL 18-30

  HCL 6-17

  HCL 1-5

  2016

  HCL 161 – impozitele si taxele aplicabile pentru anul 2017

  HCL 147-160

  HCL 135 – 146

  HCL 129 – 134

  HCL 114 – 128

  HCL 107-113

  HCL 88-106

  Proces verbal sedinta CL din 08.09.2016

  HCL 77-83/2016

  HCL 63-76/2016

  HCL 56-62/2016

  HCL 52-55/2016

  HCL 50-51/2016

  HCL 43-49/2016

  HCL 34-42/2016

  HCL 30-33/2016

  HCL 27-29/2016

  HCL 13-26/2016

  HCL 7-12/2016

  Ședinta din 24.06.2016

  Ședința din 25.04.2016

  1. H.C.L. 86 privind atribuirea unor terenuri în folosinta gratuita pentru constructii locuinta, conform Legii nr. 15/2003.
  2. H.C.L. 87 privind aprobarea Regulamentului de organizare §i functionare al Gradinii Botanice Techirghiol.
  3. H.C.L. 88 privind aprobarea Regulamentului de organizare a plajei cu destinatie turistica din ora§ul Techirghiol.

  Ședința din 18.04.2016

  1. H.C.L. 84 -privind aprobarea unui Act aditional la Protocolul de asociere in vederea administrarii Ariei de Protectie Speciala Avifaunistica Lacul Techirghiol.
  2. H.C.L. 85 -privind acordarea premiului „Dumitru Antofi” elevei Sorescu Alina loana.

  Ședinta din 14.04.2016

  1. H.C.L. 71 – privind validarea mandatului de consilier local al doamnei AMET GHIULER
  2. H.C.L. 72 -privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri §i Cheltuieli al orașolui
  3. H.C.L. 73 -privind aprobare modificare §tat de functii pe anul 2016 al aparatului de specialitate al primarului
  4. H.C.L. 74 -privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea §i functionarea Cimitirului ortodox ora§enesc
  5. H.C.L. 75 -privind aprobare „Studiu de oportunitate privind fundamentarea tipului de gestiune a serviciului de iluminat
  6. H.C.L. 76 -privind APROBAREA PRELIMINARA a lucrarii REACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL
  7. H.C.L. 77 -privind atribuirea in proprietate a unui teren doamnei Lapusan Aurelia si domnuiui Lapusan Stefan
  8. H.C.L. 78 -privind atribuirea in proprietate a unui teren domnului Nicolae Petre
  9. H.C.L. 79 -privind atribuirea in proprietate a unui teren domnului Abdula Aiedan
  10. H.C.L. 80 -privind aprobarea documentatiei tehnice pentru efectuarea unor reparatii imprejmuire Liceul Teoretic
  11. H.C.L.81 -privind acordarea unor facilitati fiscale- beneficiar Asociatia Clubul Nautic Roman
  12. H.C.L. 82 -privind completarea Statutului Clubului sportiv ^Victoria” Techirghio
  13. H.C.L.83 -privind aprobare efectuare PLAN URBANISTIC ZONAL pentru parcela A 268-26 in vederea introducerii in intravilan

  ———————————————————————————————————————————————

  Ședința din 29 .03.2016

  1. H.C.L 34 /  rectificarea BVC pe anul 2016 al Orasului Techirghiol
  2. H.C.L. 35 / modificarea H.C.L. nr. 171/2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale  pentru anul 2016.  Arhiva 1…. Arhiva 2 ….Arhiva3.
  3. H.C.L. 36 / aprobare organigramă, a ştatului de funcţii pe anul 2016 al aparatului de specialitate al primarului oraşului Techirghiol
  4. H.C.L. 37 / aprobarea Protocolului  de colaborare privind proiectul „O şansă la educatie, o şansă la o viată mai buna!”
  5. H.C.L. 38 / modificarea H.C.L. nr. 100/15.09.2008
  6. H.C.L. 39 / concesionării prin licitatie publică a terenului in suprafata de 613 mp, str. Apusului, nr.2, lot 15 cu destinatia de activitati economice
  7. H.C.L. 40 / completarea HCL nr. 283/2010 privind inventarul domeniului privat al orasului Techirghiol
  8. H.C.L. 41 / rectificare HCL nr. 75/1999 privind inventarul domeniului public al orasului Techirghiol
  9. H.C.L. 42 / rezilierea Contractului de inchiriere nr. 1695/2010 – chirias Saileanu Ani
  10. H.C.L. 43 / aprobarea rezilierii Contractului de vanzare-cumparare nr. 2432/12.10.2009 – titulari Barabanciu Gheorghe şi Domnica
  11. H.C.L. 44 / modificare amplasament – teren atribuit in baza H.C.L. nr. 98/24.06.2014, conform Legii nr. 15/2003 – beneficiar Vranceanu Vasile
  12. H.C.L. 45 / revocare HCL nr. 49/2010 privind modificare amplasament – proprietar Comunitatea Musulmană
  13. H.C.L. 46 / aprobare atribuire în folosinţă gratuită , pe termen limitat a unui teren catre UDTTMR
  14. H.C.L. 47 / aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită Bisericii Ortodoxe Române a suprafetei  de teren de 410 mp din domeniul privat al orasului Techirghiol
  15. H.C.L. 48 / prelungirea unor Contracte de inchiriere cu destinatia de garaj
  16. H.C.L. 49 / prelungire Contract de concesiune nr. 1677/2001 – titular PF Sima Gheorghe
  17. H.C.L. 50 / prelungirea unor Contracte de inchiriere cu destinatia de gradini
  18. H.C.L. 51 / rezilierea Contractului de concesiune nr. 6447/2010 – concesionar Minea Gheorghe
  19. H.C.L. 52 / aprobarea vanzarii imobilului – constructie si teren aferent, str. Eroilor nr.4, Techirghiol – chirias Fecheta Alin Aurel
  20. H.C.L. 53 / aprobarea vanzarii directe a imobilului – teren, str. Anton Pann nr. 29, Techirghiol – concesionari Gheorghe Ioan şi Gheorghe Daniela
  21. H.C.L. 54 / aprobarea vanzarii directe a imobilului – teren, aleea Libertăţii, nr.1, lot C6 catre actualul concesionar Popescu Marian
  22. H.C.L. 55 / aprobare PUZ – parcela 239/73 in vederea introducerii in intravilan şi parcelare pentru locuinte
  23. H.C.L. 56 / aprobarea Raportului de evaluare asupra activitatii serviciului voluntar petru situatii de urgenta al orasului Techirghiol pentru semestrul II 2015 şi a Masurilor de optimizare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor
  24. H.C.L. 57 / aprobarea Planului de analiză şi acoperirea riscurilor din orasul Techirghiol
  25. H.C.L. 58 / aprobarea Raportului de activitate al Politiei locale Techirghiol pe anul 2015
  26. H.C.L. 59 / reactualizarea ordinii solicitantilor indreptatiti sa primeasca o locuinta sociala. Arhiva 1.…. Arhiva 2.
  27. H.C.L. 60 / modificare si completare HCL nr. 22/2012 privind stabilirea unor criterii si norme locale in vederea acordării ajutoarelor de urgenţă
  28. H.C.L. 61 / aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor si familiilor marginalizate si a planului de masuri pentru prevenirea si combaterea marginalizării sociale la nivelul oraşului Techirghiol
  29. H.C.L. 62 / acordarea unui ajutor de urgenta numitei Rusnacu Claudia-Georgiana
  30. H.C.L. 63 /acordarea unui ajutor financiar de inmormantare numitului Padurariu Iulian-Romica pentru def. Padurariu Stefan Catalin(fiu)
  31. H.C.L. 64 /acordarea premiului „Dumitru Antofi” premiantilor competitiei sportiv-cultural-artistice ESDU  – concurs la nivel national
  32. H.C.L. 65 / aprobarea deplasarii Ansamblului Tekir si a unei delegatii la Festivalul international de dansuri pentru copii ce va avea loc la Bursa(Turcia) , in perioada 20-24 aprilie 2016
  33. H.C.L. 66 / scutirea de la plata impozitului pentru teren, construcţii şi taxă auto – Fundaţia Breath România
  34. H.C.L. 67 / aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare, organigramei şi a ştatului de functii al  SPCLEP al Oraşului Techirghiol
  35. H.C.L. 68 / modificare amplasament – teren atribuit in baza H.C.L. nr. 98/24.06.2014, conform Legii nr. 15/2003 – beneficiar Vranceanu Vasile
  36. H.C.L. 69 / aprobare atribuire in folosinta gratuita , pe termen limitat, a unor terenuri catre Crucea Alb-Galbenă
  37. H.C.L. 70 / desfiinţare coş centrală termică CT3 – str. Traian, nr. 4, aflat in proprietatea publică a orasului Techirghiol

  ———————————————————————————————————————————————

  1. H.C.L. 36 / 29.03.2016  privind aprobare organigramă, a ștatului de funcții pe anul 2016
  2. Sedinta de consiliul local 1/29.01.2016 – arhiva 1; arhiva 2:
  3. H.C.L. 19 / 10.02.2016 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltueli pe anul 2016
  4. H.C.L 20 / 10.02.2016 privind modificarea si completarea H.C.L.283 / 16.12.2010
  5. H.C.L 21 / 10.02.2016 privind procedura de acordare a tichetelor de masa pentru gradinita
  6. H.C.L. 22 / 10.02.2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare
  7. H.C.L. 23 / 10.02.2016 aprobare documentatiei de colectare si transport Serv. Salubrizare
  8. H.C.L. 24 / 10.02.2016 privind vanzare directa imobil str. Dr.I. Dona nr.20
  9. H.C.L. 25 / 10.02.2016 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 466/06.02.1997
  10. H.C.L. 26 / 10.02.2016 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice
  11. H.C.L. 27 / 10.02.2016 privind planul de ordine si siguranta publica. Arhiva 1: Arhiva 2: Arhiva 3:
  12. H.C.L, 28 / 10.02.2016 privind distribuire a pachetelor de Sarbatorile Pascale si Craciun.
  13. H.C.L. 29 / 10/02.2016 privind ajutor de inmormantare.
  14. H.C.L. 30 / 10.02.2016 privind facilitati fiscale.
  15. H.C.L. 31 / 10.02.2016 privind darea in administrare a depozitului neconform deseuri.
  16. H.C.L. 32 / 10.02.2016 privind aprobarea complectarii H.C.L. nr.176/2015
  17. H.C.L. 33 / 10.02.2016 privind acordarea premiilor “Dumitru Antofi”
  18. Anexa H.C.L. 22   Arhiva 1: Arhiva 2:
  19. Anexa H.C.L. 23   Arhiva1: Arhiva2: Arhiva3: Arhiva4:

  2015

  1. Hotarare impozite si taxe locale aplicabile pentru anul 2016
  2. Hotarare BVC 2015
  3. HCL-40-47-2015
  4. HCL – 48 -66 -2015
  5. HCL – 67,68,69,71,72 – 2015
  6. HCL – 70 – 2015
  7. HCL – 73-84
  8. HCL  - 85 – 96
  9. HCL – 97-121
  10. Proces verbal al sedintei festive a CL din 22.08.2015
  11. HCL 131 – 140 /2015
  12. HCL 141 – 149 /2015
  13. HCL 150 – 155 /2015
  14. HCL 156/2015
  15. HCL 157/2015
  16. HCL 158/2015
  17. HCL 159/2015
  18. HCL 160-165/2015
  19. HCL 166-170/2015
  20. HCL 171 privind impozitele si taxele + anexe – arhiva 1; arhiva 2
  21. HCL 172 – 177/2015
  22. HCL 178 – 184/2015
  23. HCL 185/2015 – patrimoniu
  24. HCL 186 – 193
  25. HCL 194/30.12.2015

  Arhiva

  1. Hotărâri ale Consiliului local – 16.12.2008
  2. Hotararari 2010
  3. Hotarari 2011 – arhiva
  4. Hotarari 2012 – arhiva
  5. Hotarari 2013 – arhiva
  6. Hotarari ale Consiliului Local 2014 – arhiva
  © 2011 Primaria Techirghiol · Stiri · Designed by INDRA SISTEMAS S.A. · Powered by INDRA SISTEMAS S.A.